Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto proroka Eliasza

04.08.2020

W niedzielę 02.08.2020 r. w parafii prawosławnej św. Jana Klimaka w Warszawie miały miejsce uroczystości ku czci patrona dolnej świątyni świętego proroka Eliasza. Ten wielki prorok jest jednym z dwóch patronów dolnej cerkwi, drugim zaś jest św. Hieronim ze Strydonu, tłumacz Pisma Świętego z języków greckiego i hebrajskiego na łacinę. Od kilku lat w parafii wolskiej w ten dzień obchodzone jest święto dolnej cerkwi, w której odprawiane są codzienne nabożeństwa i w której pochowani są: budowniczy cerkwi abp Hieronim (Egzemplarski), jego syn Iwan, a także metropolita Jerzy (Jaroszewski), który rozpoczął starania o uzyskanie przez Kościół prawosławny w Polsce autokefalii.

Tego dnia w cerkwi na cmentarzu wolskim zostały odprawione dwie liturgie święte. Pierwsza sprawowana była w dolnej cerkwi o godzinie 7.00 i była transmitowana w Telewizji Polskiej na kanale TVP Kultura. Liturgii tej przewodniczył ks. Jerzy Kulik z katedry warszawskiej, a asystowali mu ks. Tomasz Stempa, prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. Marcin Bielawski, wikariusz parafii w Krakowie, oraz miejscowi kapłani i diakoni. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego kazanie wygłosił ks. Piotr Kosiński, który przybliżył wiernym postać świętego proroka Eliasza i jego rolę w historii zbawienia ludzkości, ukazując go jako tego, który głosił ludziom konieczność wierności Bogu w czasach starotestamentowych, ale i tego który ma być tym, kto będzie nawoływał nas do opamiętania się w czasach ostatecznych. Podczas liturgii śpiewał męski chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Drugą Liturgię Świętą celebrował proboszcz parafii ks. Adam Misijuk w asyście miejscowych kapłanów i diakonów, przy śpiewie chóru parafialnego. Na zakończenie nabożeństwa miało miejsce uroczyste wychwalenie świętego proroka Eliasza, po czym wszyscy zgromadzeni w cerkwi wyszli przed świątynię i na placu cerkiewnym uwiecznili moment wspólnego spotkania modlitewnego poprzez wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Święto ku czci proroka Eliasza zakończyło się piknikiem przy domu parafialnym, na który ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich zgromadzonych w cerkwi.   

Ważnym elementem towarzyszącym uroczystościom świątecznym ku czci proroka Eliasza jest tradycyjna już modlitwa za dusze zmarłych podczas Powstania Warszawskiego. Jest to ważne nie tylko ze względu na pamięć o powstańcach, ale przede wszystkim ze względu na pamięć o wszystkich niewinnie zamordowanych podczas tych strasznych dni, ze względu na spalone w sierocińcu parafialnym, jaki wówczas funkcjonował przy cerkwi na Woli, dzieci i personel sierocińca. W tym roku panichida za wszystkich zmarłych podczas Powstania Warszawskiego odprawiona została 01.08.2020 r. po sobotniej liturgii świętej. Zaś w niedzielę podczas liturgii modliliśmy się o zdrowie żyjących uczestników Powstania Warszawskiego oraz prosiliśmy Boga o możliwość przekazania następnym pokoleniom tej miłości do Boga i ojczyzny, jaką mieli nasi przodkowie.    

diakon Łukasz Leonkiewicz

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl