Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Panichida za ofiary tragicznych wydarzeń 5 sierpnia 1944 roku

06.08.2020

W środę, 5. sierpnia, jak co roku, wolska społeczność parafialna spotyka się przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia z 1944 rok. W odwecie na Powstanie Warszawskie, hitlerowskie oddziały zbrojne przeprowadziły eksterminację ludności ze szczególnym okrucieństwem na mieszkańcach Woli. Prawie nikt nie ocalał spośród duchowieństwa, parafian i dzieci z przyparafialnego sierocińca (oprócz dwóch dziewczynek) Parafii św. Jana Klimaka. W żarliwej modlitwie prosiliśmy o spokój dusz pomordowanych i ich zbawienie. Panichidzie przewodniczył ks. proboszcz Adam Misisijuk wspólnie z miejscowym duchowieństwem.

Wieczna Im pamięć!

xpk

zdjęcia: Teofan Szczerek, Tymisz Krzemiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl