Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Przemienienie Pańskie

21.08.2020

Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże,

objawiając uczniom Twoim chwałę Twoją na ile mogli pojąć.

Niechaj więc i nam grzesznym zajaśnieje wieczna Światłość Twoja,

modlitwami Bogurodzicy, Dawco Światłości, chwała Tobie!

(Troparion święta Przemienienia Pańskiego)

Każdego roku, spotykając się w cerkwi podczas świątecznej Liturgii Przemienienia Pańskiego, raz za razem próbujemy, wraz z apostołami, pojąć i przyjąć fakt obecności w naszym życiu samego Boga w pełni Jego Chwały. Fakt niewygodny dla tych, którzy chcieliby wieść wygodne życie, którego jedynym celem jest zaspokojenie własnych, niczym nie ograniczonych pragnień. Zaś każdy, kto z radością przyjmuje swego Pana, podejmuje zbawienny wysiłek przygotowania namiotu swego ciała, by mogła w nim zamieszkać wszechmocna życiodajna Łaska Boża. Podążając wraz z pielgrzymami na Świętą Górę Grabarkę, czy pozostając w sferze codziennych obowiązków, starajmy się iść drogą, oświetloną wieczną Światłością Chrystusową, chroniącą nas przed zagubieniem w mrokach zatracenia.  

W dniu święta w naszej parafii były sprawowane dwie Święte Liturgie. Licznie zebrani wierni wyraźnie odczuwali unoszący się słodki aromat dojrzałych owoców, zwiastujący nie tylko nadejście jesieni, ale przede wszystkim potwierdzający obfitość Bożego miłosierdzia, miłości i troski Boga o swoje stworzenie. 

ks. Paweł Korobeinikov

zdjęcia: Tymisz Krzemińśki, Halina Demianiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl