Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Podziękowanie za wspieranie remontu naszej świątyni

10.10.2020

Szanowni Państwo!

W imieniu naszej parafii oraz Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń  pragniemy serdecznie podziękować wszystkich Darczyńcom za okazaną pomoc, wsparcie duchowe i finansowe generalnego remontu naszej parafialnej cerkwi pw. św. Jana Klimaka.

Dzięki Waszej szlachetnej postawie i bezinteresownej pomocy parafia przeprowadziła już dwa etapy prac remontowo-konserwatorskich które zapobiegły nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Niech ofiarowane dobro powraca do Was po stokroć.

Czcigodni Darczyńcy niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was dobrym i nieustającym zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością.

SPASI HOSPODI! BÓG ZAPŁAĆ!

Z wyrazami wdzięczności i głębokiego szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń
Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka

 

P.S.

Aktualnie kontynuowane są prace remontowo – konserwatorskie w ramach III etapu. Obejmują one naprawę konstrukcji więźby dachowej nad krzyżowymi raminonami cerkwi oraz gruntowną renowację elewacji cerkwi od strony południowej i zachodniej. Ośmielamy się zwrócić do Was po raz kolejny z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe.

Ofiary na remont świątyni można przekazywać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Ratujmy wolskie zabytki”

BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990

Trwa także internetowa zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Więcej na stronie wolskiej Parafii – link.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl