Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Post przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy

14.08.2020

Post to szczególna duchowa wędrówka, czas wstrzemięźliwości w życiu prawosławnego chrześcijanina. Czas posu powinien pomóc wierzącemu oczyścić się z grzechów, zatroszczyć się o zbawienie duszy.

Cerkiew prawosławna wymaga w tym okresie wzmożonego wysiłku duchowego i fizycznego. Stawia nam wyzwanie i wzywa do tego, co zdaje się przerastać nasze możliwości, nie jeden z nas może się zachować tak jak apostołowie, gdy usłyszeli naukę Chrystusa, i zapytali Go w desperacji: Ale jak to jest możliwe?…

Rzeczywiście ciężko się wyzbyć grzechu, trudno jest od razu wyruszyć w tę drogę, a co gorsza, bywa tak, że nie wiemy, od czego rozpocząć nasz proces przemiany, naszą duchową pielgrzymkę. Jesteśmy niezdolni do tego, by zmieniać się szybko, nagle przechodzić od jednego stanu duchowego i umysłowego w drugi.

Post, podobnie jak każda cnota, również wymaga rozwagi. Jak pisze św. Jan Kasjan: „Obydwie skrajności, według Św. Ojców, jednakowo szkodzą – zarówno nadmierny post jak i przejadanie się. Znani są nam tacy, co łakomstwu oparli się, a przez nieumiarkowany post zostali pokonani i wtedy właśnie popadli w grzech łakomstwa, wskutek słabości wynikającej z przesadnego poszczenia.

Ponadto nieumiarkowana wstrzemięźliwość gorsza jest od przesycenia, od którego, poprzez skruchę, można przejść do należytego zachowania, podczas gdy od tej pierwszej nie sposób.

Ogólna reguła rozsądnej wstrzemięźliwości polega na tym, by każdy odpowiednio do swoich sił, stanu cielesnego oraz wieku spożywał tyle pokarmu, ile potrzebuje do utrzymania swego ciała w zdrowiu, a nie tyle, ile każe mu pragnienie nasycenia”.

Należy pamiętać też, jak apostoł Paweł ostrzegał przed fałszywą ascezą tych, którzy nierozsądnie pościli zachowując tylko „pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała” (Kol 2,  23).

Post nie jest obrzędem, lecz tajemnicą duszy, którą Bóg nakazuje ukrywać przed ludźmi.

Pan nasz Jezus Chrystus mówi:

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6, 16-18).

Dlatego więc chrześcijanin powinien ukrywać swoją skruchę – modlitwę i wewnętrzne łzy, jak również swój post oraz wstrzemięźliwość w jedzeniu.

Post przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny ustanowiony został w starożytności chrześcijańskiej w celu godnego przygotowania wiernych do święta i jako wyraz należnej czci wobec Bogurodzicy. W późniejszym czasie postanowiono, że post przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy trwać będzie 14 dni (1/14 – 15/28 sierpnia).

na podstawie Lestwica No 2

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl