Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rozpoczęliśmy III etap remontu naszej cerkwi

21.03.2020

Bracia i Siostry, rozpoczęliśmy III etap remontu naszej cerkwi, który będzie dotyczył wzmocnienia i naprawy konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz prac konserwatorskich elewacji południowej i zachodniej.

W styczniu informowaliśmy Was o przeprowadzonych ekspertyzach więźby dachowej (poniżej bębna kopuły odrestaurowanego w roku ubiegłym). Stan techniczny całej więźby dachowej i jej poszczególnych elementów jest bardzo zły. W związku z tym remont dachu naszej cerkwi musimy przeprowadzić w trybie pilnym niezależnie od tego czy otrzymamy dotację na prace konserwatorskie.

Parafia złożyła kilka wniosków o dotacje na III etap remontu. Kosztorys na całość prac wynosi  ponad 1,5 mln. zł. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji nam nie przyznało (na 30 parafii prawosławnych które złożyły wnioski, dotację otrzymały dwie). Oczekujemy na rozpatrzenie kolejnych wniosków. Mamy nadzieję ze zostaną rozpatrzone pozytywnie. Prosimy o modlitwę.

Ks. Adam

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl