Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Postęp przy rozpisie fresków (filmy)

21.10.2019

W trakcie trwania prac II etapu remontu naszej cerkwi okazało sie że ściany bębna kopuły, na zewnątrz i wewnątrz, są bardzo spękane. Tynk odspajał się na całęj powierzchni. W związku z tym tynk wewnątrz tamburu kopuły zostały skuty w całości. W sierpniu zostały położone nowe tynki...
Czytaj dalej

Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

20.10.2019

Słonecznej jesiennej XVIII niedzieli po Pięćdziesiątnicy nasza Matka Cerkiew przedkłada naszej uwadze czytanie z Ewangelii św. Łukasza, opowiadającej nam o wskrzeszeniu syna wdowy z Nain...
Czytaj dalej

Spotkanie seniorów

19.10.2019

Dnia 17.10.2019 r w Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie seniorów. O godz. 9.00 spotkaliśmy się w cerkwi na Świętej Liturgii, którą celebrował ks. prot. Piotr Rajecki. Chórem seniorów dyrygował ks. diakon Łukasz Leonkiewicz.  Po molebnie i panichidzie udaliśmy się do domu parafialnego i tam przy kawie, herbacie i słodyczach rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Pozdrowiliśmy też naszą siostrę Irenę z dniem jej imienin odśpiewując  „Mnogaja leta”...
Czytaj dalej

Wolska cerkiew w jesiennej okrasie

19.10.2019

Nasza cerkiew w jesiennej okrasie.
Czytaj dalej

Święto Opieki Matki Bożej

15.10.2019

W nabożeństwie święta Opieki Matki Bożej, Cerkiew prawosławna wychwala Bogurodzicę w hymnie kondakionu: "Z zastępami aniołów, Władczyni, z czcigodnymi i chwalebnymi prorokami, z najwierniejszymi apostołami, ze świętymi męczennikami i hierarchami za nas grzesznych do Boga módl się. Wychwalamy Twoją Opiekę nad narodem wiernych.”...
Czytaj dalej

Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

15.10.2019

Dzisiejszy fragment ewangeliczny przypomina nam o najważniejszej moralności chrześcijańskiej: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6:36). To wezwanie do doskonałości jest parafrazą przykazania Pana Jezusa, Który zaleca Swoim uczniom i ich naśladowcom...
Czytaj dalej

Jubileusz poświęcenia wolskiej cerkwi pw. św. Jana Klimaka

15.10.2019

Po wieczornym nabożeństwie, tradycją lat ubiegłych, wszyscy wierni spotkali się w dolnej świątyni, aby uroczyście obchodzić 114 jubileusz poświęcenia domu Bożego ufundowanego z osobistych środków przez arcybiskupa Hieronima Egzemplarskiego...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl