Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

8 maja (wg starego stylu)

21.05.2018

Pewien mnich skarżył się świętemu Arseniuszowi, że podczas czytania Pisma Świętego nie czuje ani siły przeczytanego słowa, ani pocieszenia w sercu. Na co wielki święty odrzekł: „Moje dziecko, po prostu czytaj! Słyszałem o zaklinaczach węży, że gdy je oswajają, szepczą słowa, których sami nie rozumieją, lecz węże słysząc wyszeptane słowa czują ich potęgę i stają się uległe. Tak i my, gdy nieustannie trzymamy w swych ustach słowa Pisma, nawet gdy nie czujemy ich siły, złe duchy drżą i pierzchają, albowiem nie mogą znieść słów Ducha Świętego.” Moje dziecko, po prostu czytaj! Duch Święty, który przez natchnionych ludzi napisał boskie słowa, usłyszy, zrozumie i pośpieszy ci z pomocą; i demony zrozumieją, i odczują, i uciekną od ciebie. To znaczy, Ten, którego wzywasz po pomoc zrozumie, i zrozumieją ci, których pragniesz odgonić od siebie. I oba cele zostaną osiągnięte. 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl