Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

18 maja

31.05.2018

Ukrywanie swych cnót i ascetycznych wysiłków to zwyczaj ascetów i ascetek nie tylko w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, lecz przez wszystkie wieki, aż do naszych dni. Eudokia, żona sławnego kniazia Dymitra Dońskiego, który wyzwolił Ruś z tatarskiego jarzma, została wdową w 1389 r., gdy była jeszcze młodą kobietą. Owa księżna, przepojona pobożnością, budowała świątynie, rozdawała jałmużnę i potajemnie umartwiała swe ciało postem i czuwaniem. Dodatkowo nosiła na sobie żelazne łańcuchy. Jednocześnie przed światem zawsze promieniała radością, bogato odziana, przystrojona perłami. Świat mówił o niej różne rzeczy; pewnego razu zaczęto rozgłaszać plotki o jej niemoralnym postępowaniu. Jej synowie usłyszawszy to, rozżaleni i obrażeni powiedzieli otwarcie matce, co się o niej rozpowiada. Matka odsłoniła swą kunsztowną szatę i dzieci z ogromnym przerażeniem ujrzały jej ciało, które było całkowicie wyniszczone i wysuszone, spętane żelaznymi łańcuchami.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl