Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

19 maja (wg starego stylu)

01.06.2018

Wielcy hierarchowie, filary Cerkwi Prawosławnej, wiedzieli jak połączyć w swej osobowości pokorę ze stanowczością, pokorę wobec sprawiedliwych i kajających się oraz stanowczość wobec nieskruszonych morderców. Pewnej niedzieli, po św. Liturgii, do metropolity Filipa podszedł car Iwan Groźny, aby otrzymać od niego błogosławieństwo. Metropolita udał, że nie widzi cara i wpatrywał się w ikonę Zbawiciela. Wtedy do metropolity podszedł zausznik cara i powiedział: "Władyko, przed tobą stoi władca, pobłogosław go!" Metropolita spojrzał na cara i rzekł: "Władco, bój się sądu Bożego. My sprawujemy tutaj bezkrwawą ofiarę Bogu, zaś poza ołtarzem przelewa się krew chrześcijan. Ilu niewinnych cierpi! Jesteś wysoko na tronie, jednakże jesteś człowiekiem." Wściekły car upomniał metropolitę, aby zamilkł, lecz metropolita powiedział mu: "Gdzie moja wiara, gdybym milczał?" Gdy car zaczął mu grozić, on spokojnie odpowiedział: "Wędrowcem jestem i przechodniem na tej ziemi, i jestem gotów cierpieć za prawdę!" Po pewnym czasie nikczemny car udusił metropolitę, lecz nie udusił świętego.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl