Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

21 maja (wg starego stylu)

03.06.2018

Po tym poznajemy, że występek jest czymś wstydliwym i grzesznym, że zawsze się ukrywa i zawsze, ale to zawsze, przyjmuje postać cnoty. Św. Jan Chryzostom pięknie powiada: "Występek nie ma swego własnego oblicza, lecz pożycza oblicze od cnoty." Dlatego Zbawiciel powiedział: "przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami" (Mt. 7,15). Nazwij kłamcę kłamcą, złodzieja złodziejem, mordercę mordercą, rozpustnika rozpustnikiem, oszczercę oszczercą i rozwścieczysz ich. Jednakże nazwij człowieka kimkolwiek chcesz: uczciwym, honorowym, bezinteresownym, prawdomównym, sprawiedliwym, sumiennym, a sprawisz mu przyjemność i rozpromienieje radością. I dalej Złotousty powiada: "cnota jest czymś naturalnym w człowieku, podczas gdy występek jest czymś nienaturalnym i fałszywym." Jeśli człowiek zostanie złapany na występku, szybko usprawiedliwia swój występek jakąś cnotą, obleka go w szaty cnót.. Zaprawdę, występek nie ma swego własnego oblicza. Tak samo i diabeł, ojciec występku!

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl