Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

22 maja (wg starego stylu)

04.06.2018

Jak Mojżesz mógł pościć przez 40 dni? Jak wielu chrześcijańskich ascetów mogło żyć, i to żyć długowiecznie, w skrajnej abstynencji od jedzenia i picia? Człowiek cielesny, który nie zna życia duchowego, nie może w to uwierzyć. Nie można mu tego udowodnić, ponieważ aby to zrozumieć, trzeba tego doświadczyć. Gdy kaci przez 3 dni trzymali św. Bazyliszka bez jedzenia i wody, a potem proponowali mu, aby coś zjadł, odmówił tłumacząc się, że nie jest głodny. "Jestem," powiada, "pełen nieśmiertelnego pokarmu i nie chcę przyjmować przemijającego.  Was karmi ziemski chleb, a mnie niebiańskie słowo Boga; was raduje wino, zaś mnie łaska Ducha Świętego; was zaspokaja mięso, mnie post; was krzepi siła cielesna, a mnie Krzyż Chrystusowy; was ubogaca złoto, a mnie miłość Chrystusowa; was upiększa odzienie, a mnie cnota; wy weselicie się śmiechem, a ja pocieszam się Duchem przez modlitwę." Oto człowiek, jeden z wielu,  na których potwierdziły się słowa Chrystusowe: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych!"(Mt 4,4).

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl