Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

24 maja (wg starego stylu)

06.06.2018

"Dla czystych wszystko jest czyste" powiada Apostoł. I jedzenie, które spożywa człowiek samo w sobie nie może być nazwane nieczystym, chociaż niektóre pokarmy mogą wzbudzać w człowieku nieczyste myśli i pragnienia. Jak wspaniale o tym rozsądza św. Symeon Słupnik w rozmowie ze swym starcem, Janem. Starzec Jan powiedział: "Człowieka nie kala pokarm i napój, albowiem Pan powiedział w Piśmie: 'wszystkie rośliny zielone daje wam na pokarm' " (Rdz 9,3). Na co błogosławiony Symeon odpowiedział: "Jeśli człowieka nie kala pokarm, tym niemniej rodzi nieczyste myśli i zaciemnia umysł, a także zakorzenia i wzmacnia namiętność, i zmienia człowieka duchowego w cielesnego, przykuwając jego myśli do ziemskich pragnień." Czy woda, która pada z chmur nie jest czysta? Lecz gdy opady są zbyt obfite, plony od tego gniją. Tak samo zbyt obfite pokarmy powodują gnicie duchowej i moralnej istoty człowieka. 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl