Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

26 maja (wg starego stylu)

08.06.2018

Nie powinniśmy pragnąć śmierci grzesznika, lecz jego pokajania. Nic tak nie martwi Pana, który umarł na krzyżu za grzeszników, jak to, gdy modlimy się do Boga, aby zesłał śmierć na danego grzesznika i usunął go z naszej drogi. Zdarzyło się, że apostoł Karpus stracił cierpliwość i zaczął modlić się do Boga, aby zesłał śmierć na dwóch grzesznych ludzi; jednym był pewien poganin, drugim zaś odstępca od wiary. Wtedy objawił mu się sam Chrystus i powiedział: "Uderz mnie, jestem gotowy, aby ponownie być ukrzyżowanym za zbawienie ludzi." Św. Karpus opowiedział to wydarzenie św. Dionizemu Areopagicie oraz spisał je, i przekazał Cerkwi jako lekcję dla wszystkich, że trzeba się modlić o zbawienie grzeszników, a nie o ich zagładę "albowiem Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz wszystkich doprowadzić do pokajania"(2 P 3,9).

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl