Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

27 maja (wg starego stylu)

09.06.2018

Zdrowie cielesne jest niewątpliwie darem Bożym. Lecz zdrowie cielesne w żadnym wypadku nie jest najwspanialszym dobrem na świecie, jak wielu o tym mówi i pisze. Albowiem jakimkolwiek zdrowie cielesne by nie było, jest przemijające, a to co przemijające nie może być nazwane największym dobrem dla człowieka. Trwałe dobra są cenniejsze od przemijalnych, tak jak wieczność jest cenniejsza od czasu. Trwałe dobra wchodzą w skład zdrowia duszy. Ojciec Jan Kronsztadzki pisze: "Ach, ja sam czuję, że gdy jestem całkowicie zdrów i nie wyczerpuję się pracą, wtedy umieram duchowo i nie ma we mnie królestwa Bożego, wtedy rządzi mną ciało, a diabeł rządzi ciałem."

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl