Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

28 maja (wg starego stylu)

10.06.2018

Tylko człowiek pyszny jest zawsze gotów zrównać Chrystusa z innymi wielkimi ludźmi, nawet gdy na pierwszy rzut oka oczywistym jest, że wielcy ludzie to jedno, a Chrystus to drugie, podobnie jak stworzenie to jedno, a Stworzyciel to drugie. Chrystus nie tylko jest wielki, lecz On jest Stworzycielem i Źródłem i Inspiracją wszelkiej prawdziwej wielkości w historii ludzkości. Napoleon, jeden z minionych wielkich ludzi, żyjąc na wygnaniu i w biedzie na Wyspie św. Heleny powiedział następujące słowa: "Aleksander, Cezar, Hannibal, Ludwik XIV, z całym ich geniuszem, są niczym. Podbili świat, lecz nie mogli zdobyć nawet jednego przyjaciela. A oto Chrystus wzywa i natychmiast całe pokolenia są zjednoczone więzią mocniejszą i bliższą, niż więzy krwi. Chrystus rozpala ogień miłości, który pochłania cały egoizm i przewyższa jakąkolwiek miłość." 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl