Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

5 czerwca (wg starego stylu)

18.06.2018

Nigdy nie naruszaj postu w środę i w piątek. Ten post jest nakazany przez Cerkiew i dobrze objaśniony. Jeśli kiedykolwiek naruszyłeś ten post, módl się do Boga, aby ci przebaczył, i abyś więcej nie grzeszył. Pobożni ludzie nie czują się zwolnieni z tego postu ani podczas podróży, ani nawet w czasie choroby. Św. Pachomiusz spotkał pewnych ludzi, którzy nieśli ciało zmarłego i ujrzał w orszaku pogrzebowym dwóch aniołów. Pomodlił się do Boga, aby objawił mu tajemnicę obecności aniołów na pogrzebie tego człowieka. Co dobrego uczynił ten człowiek, że święci aniołowie Boży towarzyszyli mu w drodze do grobu? Dzięki Bożej Opatrzności obaj aniołowie pojawili się przed Pachomiuszem i wyjaśnili mu to w ten sposób: "Jeden z nas to anioł środy, a drugi to anioł piątku. Widząc, jak ten człowiek zawsze, aż do samej śmierci, pościł w środy i w piątki, tak i mu z czcią odprowadziliśmy jego ciało. Jak on do śmierci zachowywał post, tak my go wychwalamy."

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl