Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

11 czerwca (wg starego stylu)

24.06.2018

Prawdziwy przyjaciel modli się do Boga za swego przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel troszczy się o zbawienie duszy swego przyjaciela. Odwiedzenie przyjaciela od błędnych dróg i skierowanie go na drogę prawdy, to jest drogocenna przyjaźń. Święci Boży są największymi przyjaciółmi ludzi. Dwóch młodzieńców, Barnaba i Paweł, byli przyjaciółmi, podczas gdy razem uczęszczali do szkoły Gamaliela. Gdy Barnaba został chrześcijaninem, uporczywie modlił się ze łzami w oczach do Boga, aby Bóg oświecił rozum i nawrócił serce Pawła, aby i on został chrześcijaninem. Barnaba często mówił Pawłowi o Chrystusie Panu, lecz Paweł wyśmiewał go i uważał, że zbłądził. Jednakże Dobry Pan nie pozostawił modlitw Barnaby bezowocnymi. Dobry Pan objawił się Pawłowi i zawrócił go z drogi kłamstwa na drogę prawdy. Nawrócony Paweł upadł do stóp swego przyjaciela i zawołał: "O Barnabo, nauczycielu prawdy, jestem przekonany, że wszystko, co mi mówiłeś o Chrystusie jest prawdą!" Barnaba zapłakał z radości i objął przyjaciela. Przyjaciel ocalił gorliwą modlitwą duszę swego przyjaciela. Jeśli Barnabie udałoby się uczynić Pawła rzymskim cesarzem, mniej by dla niego zrobił, niż to co osiągnął modlitwą przywodząc go do prawdy.

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl