Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

29 czerwca (wg starego stylu)

12.07.2017

Szymon Piotr i Szymon Mag. Nieprzyjaciele Chrześcijaństwa często lubią cytować wśród pogan przykłady wielkich cudotwórców, aby zwieść łatwowiernych, poniżyć wiarę chrześcijańską i wywyższyć pogaństwo, czarodziejstwo, wróżbiarstwo, satanizm i wszelakie szarlataństwo. Nie ma wątpliwości, że Szatan przez swoje sługi również próbował czynić cuda, lecz wszystkie cuda jego sług nie wynikają z miłości do człowieka, współczucia i z wiary w Boga, lecz z pychy, samolubstwa, próżności i nienawiści do ludzi. Chrześcijanin powinien się nauczyć lekcji z historii apostołów, aby umieć odróżnić boskie cuda od szatańskich złudzeń i fantazji. Niechaj tylko pamięta apostoła Piotra i Szymona Maga. Niech porówna cuda Piotra z rzekomymi cudami Szymona. Apostoł przemieniał kamienne serca ludzkie w szlachetne serca, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych, i wszystko to czynił z modlitwą i wiarą w Boga, zaś Szymon Mag zadziwiał ludzi diabelskimi iluzjami. Apostoł Piotr był przyjacielem Boga, zaś Szymon Mag był przyjacielem i protegowanym przewrotnego cesarza Nerona, który zakończył swe życie samobójstwem. Cuda pogańskich fakirów należą do kategorii iluzji i złudzeń  Szymona Maga. Jak z daleka gorący piasek przypomina wodę, tak "cuda" fakira przypominają życiodajne cuda chrześcijaństwa.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl