Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

13 marca (wg starego stylu)

26.03.2018

Wielcy chrześcijanie to ci, którzy wielce miłują Chrystusa. O, zaprawdę, jak wielkimi chrześcijanami byli teoforyczni ojcowie i męczennicy! W naszych czasach wielu nie może sobie tego nawet wyobrazić. Oto, co jeden z nich, św. Symeon Nowy Teolog, wyznał przed wszystkimi braćmi w swym monasterze. Mówiąc ze swego doświadczenia o tym, jak wypełniły się na nim słowa Pańskie: "Albowiem jarzmo Moje jest łagodne i brzemię Moje lekkie" (Mt 11,30), wyjaśnia: "Wierzcie mi, gdy przybiegłem do Boga, mego Zbawiciela, nie spotkało mnie nic smutnego, trudnego i nieznośnego... Wielki i nie do zniesienia smutek trapił mnie jedynie dlatego, że nie mogłem znaleźć powodu, aby umrzeć z miłości do Chrystusa." Czy takie dusze nie są niczym płomienie zamknięte w ziemskich naczyniach? Płomienie zawsze płoną pionowo i są skierowane ku niebu! Zdejmij tylko pokrywkę, a płomień wzniesie się w górę.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl