Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

2 kwietnia (wg starego stylu)

15.04.2018

"Lepiej jest wiedzieć niewiele i z miłością zbliżać się do Boga, niż wiedzieć wszystko i jednocześnie być nieprzyjacielem Boga." Są to słowa św. Ireneusza, męczennika z Lyonu. Prawdziwość tych słów potwierdziła się we wszystkich minionych czasach, i potwierdza się teraz. Do tego trzeba tylko dodać, że miłujący Boga nie są ignorantami, ponieważ na tyle znają Boga, że mogą Go miłować. Z całej ludzkiej wiedzy to jest najważniejsza i największa wiedza. I trzeba jeszcze dodać, że nieprzyjaciele Boga nie mogą być uczonymi - choć za takich mogą się uważać - ponieważ ich wiedza jest nieuchronnie chaotyczna, gdyż nie ma źródła i porządku w sobie. Albowiem źródłem i porządkiem wszelkiego poznania jest Bóg. Niektórzy ze świętych, jak np. Paweł z Teb, nie umieli pisać czy czytać, lecz siłą swego ducha i boską miłością przewyższali cały świat. Kto z miłością zbliża się do Boga, ten nie jest zdolny do nikczemności. Zaś wiedza bez miłości do Boga inspirowana jest duchem zbrodni i wojny. Św. Eutymiusz Wielki uczy: "Miejcie miłość, albowiem czym sól jest dla strawy, tym miłość dla wszelkiej cnoty." Każda cnota jest zimna i bez smaku, jeśli nie jest posolona i podgrzana boską miłością.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl