Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

13 kwietnia (wg straego stylu)

26.04.2018

Gdy przyprowadzili na sąd męczennika Krescenta, możnego z Miry Licyjskiej, sędzia przez długi czas radził mu, aby pokłonił się idolom. Gdy mu się to nie udało, powiedział w końcu Krescentowi: "Pokłoń się tylko ciałem, a w duszy kłaniaj się swemu Bogu!" Na co czcigodny Krescent odrzekł: "Ciało nie może niczego uczynić niezależnie od duszy, która jest jego przywódcą i woźnicą." I za to Krescent został zabity. Jasne pouczenie, że chrześcijanin nie może być dwulicowy. I jeszcze jedno, ważniejsze, że chrześcijanin ma obowiązek także ciałem służyć Stworzycielowi, a nie tylko duszą. Tym także obala się kłamliwą postawę niektórych chrześcijan, którzy cieleśnie żyją jak poganie, a jednocześnie chwalą się, że duszą wierzą w Boga i miłują Go. Dzielą siebie na dwoje i służą dwóm panom, choć najświętsze usta ogłosiły, że jest to niemożliwe.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl