Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

14 kwietnia (wg starego stylu)

27.04.2018

Ewagriusz mówi: "Dla mnicha odpowiednim jest miłować Boga jak syn i bać się Go jak niewolnik." Oczywiście dotyczy to każdego chrześcijanina, nie tylko mnichów. Wielka to umiejętność połączyć miłość do Boga z bojaźnią Bożą. Wielu innych Świętych Ojców, gdy mówią o miłości, wspomina jednocześnie o bojaźni, i vice versa. Św. Jan Chryzostom w swej homilii pt. "O doskonałej miłości" mówi jednocześnie o karach i mękach piekielnych. Dlaczego? Ponieważ wielka miłość człowieka do Boga bez bojaźni niepostrzeżenie przeradza się w pychę, zaś wielki strach bez miłości wiedzie ku rozpaczy.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl