Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

15 kwietnia (wg starego stylu)

28.04.2018

Odnośnie kontemplacji (gr. θεωρία, sr. Созерцање -przyp. tłum) św. Grzegorz z Synaju pisze: "Stwierdzamy, że jest osiem głównych przedmiotów kontemplacji; pierwszy, Bóg niewidzialny i niezauważalny, bez początku i niestworzony, Przyczyna wszystkiego, co istnieje, trójjedyne, jedno i przedwieczne Bóstwo; drugi, stopnie i rangi bezcielesnych sił; trzeci, kompozycja rzeczy widzialnych; czwarty, boska ekonomia Wcielenia Słowa; piąty, powszechne zmartwychwstanie; szósty, straszne Drugie Przyjście Chrystusa; siódmy, wieczna męka; ósmy, królestwo niebieskie. Pierwsze cztery są jawne i należą do przeszłości, a pozostałe cztery nie są jeszcze odkryte i należą do przyszłości, mimo że i te cztery są jasno kontemplowane przez tych, którzy z pomocą zdobytej łaski posiedli pełną czystość umysłu. Kto przystępuje do tego zadania (kontemplacji) bez światłości łaski niechaj wie, że buduje fantazje i nie ma kontemplacji." W ten sposób pisze wielki i przenikliwy Grzegorz z Synaju, który wie to z własnego doświadczenia.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl