Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

19 kwietnia (wg starego stylu)

02.05.2018

Pewien duchowy starzec mówi: "Wstając rano powiedz sobie: ciało pracuj, aby się wykarmić; duszo bądź trzeźwa, aby zbawić siebie i odziedziczyć Królestwo!" To nie są puste słowa, lecz było to zasadą dla wielu tysięcy mnichów przez wieki, codzienny regulamin życia. Przez trud karmili siebie, a dzięki modlitwie pozostawali czujni. Czemu tylko mnisi? Czy nie może to być zasadą dla każdego naśladowcy Chrystusa? Czy Chrystus nie dał nam oczywistego przykładu tej zasady, tzn. przykładu cielesnego trudu i nieustannej czujności w modlitwie?

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl