Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

23 kwietnia (wg starego stylu)

06.05.2018

Podczas pewnych rozruchów w Konstantynopolu za czasów Konstantyna, niektórzy rozgoryczeni ludzie oderwali nos i uszy z posągu władcy, który stał w mieście. Do cesarza przyszło szybko wielu pochlebców i z wielkim niesmakiem odpowiedzieli władcy, jak buntownicy oderwali nos i uszy z jego posągu, prosząc jednocześnie, aby Konstantyn wymierzył im największą karę. A ów wielki cesarz dotknął się po nosie oraz uszach i odrzekł pochlebcom: "Czuję, że mój nos i uszy są całe i nieuszkodzone!" Pochlebcy zawstydzili się i odeszli. Z taką cesarską wielkodusznością powinniśmy znosić od innych obelgi; powinniśmy także ze szczególną ostrożnością słuchać oskarżeń wobec innych ludzi, które przedstawiają nam nasi pochlebcy. Zawsze powinniśmy wyznawać przed Bogiem i samym sobą, że my, przez swe grzechy, zasłużyliśmy na o wiele większe zniewagi, niż te, które są nam czynione.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl