Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

24 kwietnia (wg starego stylu)

07.05.2018

Polecając chrześcijanom, aby przychodzili do świątyni na modlitwę, Chryzostom mówi: "Gdy ktoś przyniesie poddanym cesarski lub książęcy dekret, poddani nie pytają o życiorys posłańca, czy jest bogaty, czy biedny, czy sprawiedliwy, czy grzeszny, lecz wszyscy uważnie słuchają tego, co on czyta. Jeśli ktoś nie usłyszał, pyta tego, co usłyszał. Jeśli macie tak wielce bojaźliwe poszanowanie dla ziemskiego władcy, to ile więcej powinniście go mieć, gdy słuchacie nas (kapłanów) tutaj, gdzie Stwórca niebiańskich mocy przemawia przez nas, grzesznych?" I zaprawdę, czym jest Pismo Święte, jak nie Dekretem Niebiańskiego Cesarza! Jak to jest, że każdego dnia i godziny ten unikalny i zbawienny Dekret nie interesuje nas, podczas gdy interesuje nas choćby najmniejsze rozporządzenie najmniej znaczących władz w kraju? Św. Antoni powiedział: "Cokolwiek robisz, miej na to usprawiedliwienie w Piśmie Świętym." Lecz jak możesz mieć usprawiedliwienie w Piśmie Świętym, skoro nie znasz Pisma Świętego?

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl