Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rozmyślania z Prologu Ochrydzkiego św. Mikołaja Velimirovicia.

13 marca (wg starego stylu)

26.03.2018

Wielcy chrześcijanie to ci, którzy wielce miłują Chrystusa. O, zaprawdę, jak wielkimi chrześcijanami byli teoforyczni ojcowie i męczennicy...
Czytaj dalej

12 marca (wg starego stylu)

25.03.2018

Nikt, nawet sam Pan Bóg, nie poucza pysznego. Nikt nie chce dać pouczenia temu, kto krzyczy...
Czytaj dalej

11 marca (wg starego stylu)

24.03.2018

"Żadne dobro nie dzieje się tylko dzięki naszym wysiłkom, lecz dzięki mocy i woli Bożej. Jednakże Bóg wymaga od nas wysiłku zgodnego z Jego wolą...
Czytaj dalej

10 marca (wg starego stylu)

23.03.2018

Gdy 42 greckich dowódców z Ammorii było w więzieniu w Agaha (zob. 6. marca), przyszli do nich pewni mahometańscy mędrcy...
Czytaj dalej

9 marca (wg starego stylu)

22.03.2018

Ukrywaj swe duchowe skarby i nie ujawniaj ich bez potrzeby. Zobacz, jak ludzie ukrywają swe materialne skarby i jak...
Czytaj dalej

8 marca (wg starego stylu)

21.03.2018

Zawierzaj więcej Bogu, niż swej własnej matce: wyznawaj Mu wszystko - nie wyda cię, przyjmij wszystkie Jego przykazania jako pożyteczne...
Czytaj dalej

7 marca (wg starego stylu)

20.03.2018

Gruba lina wykonana jest z cienkich włókien konopnych. Jedno cienkie włókno nie może cię związać, ani udusić...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl