Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Nocna Św. Liturgia w nowym roku

06.01.2020

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia sprawowana była nocna Boska Liturgia. Nabożeństwo  zjednoczyło w modlitwie duchowieństwo i wiernych. Wielu przystąpiło do Św. Eucharystii...
Czytaj dalej

Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy - świętych Praojców.

30.12.2019

W ostatnią niedzielę kalendarzowego roku, usłyszeliśmy perykopę ewangeliczną o przypowieści Pana Jezusa dotyczącej eschatologicznej Wieczerzy. Znane powszechnie stwierdzenie: „Wielu jest wezwanych, mało wybranych” (por. Mt 22:14), Sam Pan Nasz Jezus Chrystus ujaskrawił na przykładzie kondycji życia duchowego w tamtych czasach - i jakże aktualnej – dzisiejszej recepcji prawd Bożych...!
Czytaj dalej

Wolskie spotkanie z Mikołajem

30.12.2019

W dniu 19 grudnia wg kalendarza juliańskiego Cerkiew Prawosławna wspomina św. Mikołaja Cudotwórcę, arcybiskupa Miry Licyjskiej. W związku z tym świętem w naszym parafialnym Punkcie Katechetycznym miało miejsce świąteczne Spotkanie z Mikołajem, które odbyło się 15 grudnia o g. 15.00 w SP 236 przy ulicy Elekcyjnej 21/23, nieopodal naszej cerkwi...
Czytaj dalej

9. dzień od śmierci śp. Jerzego Trofimiuka

26.12.2019

W czwartek 26 grudnia przypada 9. dzień od nagłej śmierci śp. Jerzego Trofimiuka. Tego dnia duchowieńśtwo wolskiej parafii wspominało Jerzego podczas Św. Liturgii. Następnie duchowni udali się z rodziną i wiernymi na grób Jerzego, gdzie wraz z Jego Eminencją Metropolitą Sawą modlili sie za spokój duszy zmarłego...
Czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie śp. Jerzego Trofimiuka

24.12.2019

„Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.” (Iz 55: 8-9)...
Czytaj dalej

Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy. Rekolekcje parafialne

22.12.2019

Tematem ewangelicznego czytania Niedzieli XXVII po Pięćdziesiątnicy było uzdrowienie przez Pana dziesięciu trędowatych oraz ich postawa po oczyszczeniu. Należy postawić zasadnicze pytanie: dlaczego nie wszyscy wrócili do Swojego Wybawcy, aby podziękować za uzdrowienie...
Czytaj dalej

Spotkanie seniorów

19.12.2019

19.12.2019 roku seniorzy naszej parafii spotkali się po raz drugi w grudniu na Świętej Liturgii w święto Cudotwórcy Mikołaja abpa Miry Licyjskiej. Tego dnia odbyły się także rekolekcje seniorów. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk. Podczas nabożeństwa śpiewał chór seniorów, którym dyrygował profesor Włodzimierz Wołosiuk...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl