Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Wolska młodzież na ŚDM w Lublinie

18.02.2020

Delegacja młodzieży skupiona przy parafilanym Bractwie Młodzieży Prawosławnej, pod opieką ks. Dawida Romanowicza, wzięła udział w tegorocznych ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Lublinie...
Czytaj dalej

Spotkanie Pańskie

17.02.2020

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu (Łk 2:34) Zbawienie, które przynosi Jezus dotyczy wyzwolenia z niewoli grzechu. Chrystus Jest Światłością Świata, Bogiem Prawdziwym i Jedynym. „Odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1:3)...
Czytaj dalej

Rocznica śmierci metropolity Bazylego

12.02.2020

11 lutego 2020 roku, w dwudziestą drugą rocznicę śmierci Jego Eminencji metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski sprawował panichidę nad grobem błogosławionej pamięci poprzednika...
Czytaj dalej

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

11.02.2020

Dawco Życia, otwórz mi bramy pokajania, tęskni bowiem duch mój do świętego przybytku Twego (…) O mnóstwie dokonanych przeze mnie złych czynów myśląc nieszczęsny, drżę przed strasznym dniem sądu, jednak pokładając nadzieję w miłosierdziu litości Twojej, jak Dawid wołam do Ciebie: zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. (fragment z jutrzni Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu)...
Czytaj dalej

Spotkanie seniorów

06.02.2020

W środę 05 lutego 2020 w naszej parafii odbyło się kolejne spotkanie seniorów. O godzinie dziewiątej tradycyjnie uczestniczyliśmy w Liturgii Świętej, której przewodniczył ks. Piotr Rajecki, chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk...
Czytaj dalej

Panichida nad grobem metropolity Tymoteusza

05.02.2020

4 lutego 2020 roku, w dniu pamięci świętego apostoła Tymoteusza, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli, sprawował panichidę nad grobem swojego poprzednika, błogosławionej pamięci metropolity Tymoteusza...
Czytaj dalej

Niedziela o Zacheuszu

04.02.2020

W perykopie ewangelicznego czytania usłyszeliśmy dzisiaj historię zbawienia zwierzchnika celników Zacheusza. Mimo wysokiej funkcji społecznej, zamożności i niskiego wzrostu, przełożony celników pokonał wstyd i wspina się na sykomorę, aby zobaczyć Tego, o Którym tyle słyszał...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl