Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

O świętach prawosławnych

Chrzest Pański - Kreszczenije Hospodnie.

18.01.2018

O narodzeniu Jezusa wiedzieli nieliczni - Bogurodzica, Józef, pasterze, trzej mędrcy ze Wschodu. Do 30 roku życia Jezus mieszkał w Nazarecie i wszyscy myśleli, że jest zwykłym człowiekiem, synem Marii i Józefa.
Czytaj dalej

Jordan…

13.01.2018

Jest czas Ś w i ą t …  My, prawosławni, mówimy nie o jednym święcie, ale o całym cyklu Świątecznym. O Bożym Narodzeniu, o nadaniu Imienia Dzieciątku Jezus, i wreszcie o Święcie Chrztu Pańskiego w Jordanie.
Czytaj dalej

O Bożym Narodzeniu - Metropolita Atanazy

07.01.2018

W tych dniach obchodzimy święto świąt - Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa - jedno z największych świąt naszej Cerkwi, ponieważ świętujemy największe wydarze­nie, kiedy sam Bóg stał się Człowiekiem...
Czytaj dalej

Boże Narodzenie – Рождество Христово

07.01.2018

Przed narodzeniem Zbawiciela rzymski cesarz August, w którego władaniu pozostawała pokonana Judea, nakazał przeprowadzić w całym imperium spis ludności. Na mocy tego rozporządzenia Przenajświętsza Maryja i świątobliwy Józef, którzy pochodzili z rodu Dawidowego, mieli udać się do Betlejem (w rodzinne strony króla Dawida), aby się wpisać do państwowych rejestrów...
Czytaj dalej

Iwan Szmielow Z tomu: Nasze Radości, Boże Narodzenie

07.01.2018

Już Bożym Narodzeniem zapachniało, kiedy przed świętem Ofiarowania Najświętszej Panny, na wieczornym nabożeństwie rozlega się: Christos rażdajetsa: sławitie, Christos s niebies: sriaszczitie, Christos na ziemli: woznositiesia!... – i od razu serce radośnie zadrga, jakby się w nim zapaliło światło.
Czytaj dalej

Narodzenie Chrystusa - Rożdiestwo Christowo.

07.01.2018

Prawie 2000 lat temu, gdy rzymski cesarz August chciał dowiedzieć się dokładnie ilu ma poddanych, rozkazał przeprowadzić spis ludności swego państwa. Spisowi podlegała również ludność żydowska zamieszkująca Judeę, znajdująca się wówczas pod panowa­niem króla Heroda...
Czytaj dalej

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni.

04.12.2017

Jak mówi Tradycja Święta, kiedy Najświętsza Maria Panna skończyła trzy lata, Jej rodzice - Joachim i Anna postanowili spełnić swą obietnicę, oddać córkę na służbę Bogu. Zwołali krewnych i znajomych, ubrali Marię w najlepsze szaty i ze świecami w rękach, śpiewając duchowne pieśni, przyprowadzili ją do Jerozolimskiej świątyni. Tam przyszłą Matkę Bożą spotkał arcykapłan Zachariasz w otoczeniu licznych duchownych...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl