Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Zmarł proboszcz naszej parafii ks. Mitrat Mikołaj Lenczewski

07.01.2017

W dniu 6 sycznia o godz. 16:30, po ciężkiej chorobie, zmarł w szpitalu ukochany proboszcz, duchowy opiekun, spowiednik i ojciec naszej parafii ks. mitrat Mikołaj Lenczewski.

Najbliższej Rodzinie, wszystkim parafianom i przyjaciołom ks. Mikołaja składamy słowa ubolewania.

Kler, Rada Parafialna, Redakcja prawoslawie.pl

 

W dniu dzisiejszym (7.I. br) o godz. 16:30 zostanie odsłużona Panichida za duszę śp. mitrata Mikołaja Lenczewskiego.

Pogrzeb planowany jest na wtorek 10 stycznia o godz. 9 w naszej parafialnej cerkwi. Wszystkie informacje bedą podawne na bieżąco w cerkwi i na naszej stronie www. Prosimy o modlitwę za duszę ks. Mikołaja. 

Wiecznaja pamiat’

 

Ks. mitrat Mikołaj Lenczewski urodził się w dn. 15 października 1940 roku w rodzinie prawosławnego duchownego ks. dr mitrata Mikołaja Lenczewskiego i Tatiany Lenczewskiej z domu Szwarckop.

W roku 1960 wstąpił do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył pisząc pracę magisterską pod kierunkiem docenta dr Aleksandra Łapińskiego nt. Stauropigialne Bractwo Lwowskie Jego Działalność kulturalno - Oświatowa w walce z Unią i uzyskał tytuł magistra teologii prawosławnej.

Ks. Mikołaj od pierwszych dni pracy w Parafii z ogromną gorliwością włączył się w rytm jej życia. Był kierownikiem gospodarczym Cmentarza. Jako pierwszy w parafii zorganizował Punkt Katechetyczny.

W 1975 roku z rąk metropolity Bazylego otrzymał święcenia kapłańskie i został mianowany wikariuszem Parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Przez kilka lat był wykładowcą Ustawu Cerkiewnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Spod Jego ręki wyszło wiele artykułów. Brał czynny udział w wydawaniu Kalendarza Cerkiewnego, podręczników i modlitewników i innych wydawnictw cerkiewnych. Napisał cykl artykułów nt. Świątynie Prawosławne w Warszawie. Z ramienia Kościoła prawosławnego byłt współzałożycielem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Od roku 1992 roku był członkiem Prezydium Towarzystwa.

Otrzymał liczne nagrody cerkiewne. Medale św. Marii Magdaleny III i II  stopnia i II stopnia z ozdobami. W 2004 roku Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, za całokształt pracy duszpasterskiej nagrodził ks. Mikołaja prawem noszenia mitry. Od 1991 roku był kapelanem więziennym dla Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych na terenie miasta stołecznego Warszawy. Od 1996 roku był Prawosławnym Kapelanem Naczelnym Więziennictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2007 przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski został mianowany proboszczem parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Ks. Mikołaj za swoją ofiarną pracę został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym i srebrnym Krzyżem. Otrzymał także wiele innych odznaczeń resortowych.

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl