Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

24.02.2020

Ubogich zawsze mieć będziecie u siebie, mnie nie zawsze mieć będziecie. (J 12:8) Dzisiejsza Ewangelia to przyszła mowa tronowa Pana i Króla Królów, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa...
Czytaj dalej

Spotkanie seniorów

22.02.2020

20 lutego o godzinie 9.00 rano spotkaliśmy się na Liturgii Świętej, której przewodniczył ks. Piotr Rajecki. Chórem seniorów dyrygowała  i śpiewała pani Marta Czaban.
Czytaj dalej

Niedziela o Synu Marnotrawnym

18.02.2020

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników (Łk 15:19)...
Czytaj dalej

Wolska młodzież na ŚDM w Lublinie

18.02.2020

Delegacja młodzieży skupiona przy parafilanym Bractwie Młodzieży Prawosławnej, pod opieką ks. Dawida Romanowicza, wzięła udział w tegorocznych ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Lublinie...
Czytaj dalej

Spotkanie Pańskie

17.02.2020

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu (Łk 2:34) Zbawienie, które przynosi Jezus dotyczy wyzwolenia z niewoli grzechu. Chrystus Jest Światłością Świata, Bogiem Prawdziwym i Jedynym. „Odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1:3)...
Czytaj dalej

Rocznica śmierci metropolity Bazylego

12.02.2020

11 lutego 2020 roku, w dwudziestą drugą rocznicę śmierci Jego Eminencji metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski sprawował panichidę nad grobem błogosławionej pamięci poprzednika...
Czytaj dalej

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

11.02.2020

Dawco Życia, otwórz mi bramy pokajania, tęskni bowiem duch mój do świętego przybytku Twego (…) O mnóstwie dokonanych przeze mnie złych czynów myśląc nieszczęsny, drżę przed strasznym dniem sądu, jednak pokładając nadzieję w miłosierdziu litości Twojej, jak Dawid wołam do Ciebie: zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. (fragment z jutrzni Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu)...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl