Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Aktualności

„Płomień Braterstwa” na wolskim cmentarzu

15.08.2019

14. sierpnia o godz. 18.00 na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie przy Pomniku bohaterów poległych „za wolu Ukrainy” w 99. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, w przededniu święta Wojska Polskiego, odprawiono panichidę z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy...
Czytaj dalej

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

12.08.2019

Narracja dzisiejszej perykopy ewangelicznej opowiada o cudzie rozmnożenia chleba. Odsłania serce Jezusa, które jest pełne dobroci i miłosierdzia...
Czytaj dalej

Kurs ikonograficzny w parafii

11.08.2019

W bieżącym tygodniu nasza parafia zorganizowała wakacyjny kurs ikonograficzny. W kursie wzięli udział parafianie oraz przyjezdni goście, zarówno młodzież jak i ludzie dorośli. Zajęcia prowadzone były przez ikonografa i malarza p. Michała Boguckiego, który zaproponował dla wszystkich namalowanie ikony Chrystusa...
Czytaj dalej

Trwa kurs ikonograficzny

06.08.2019

Dzisiejszego dnia w naszej parafii rozpoczął się tygodniowy kurs ikonograficzny. W kursie biorą udział nasi parafianie oraz osoby, które przyjechały do nas specjalnie po to, by ćwiczyć umiejętności ikonograficzne...
Czytaj dalej

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy

04.08.2019

Opisana sytuacja nie jest jedyną w Pierwszej Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą dwie osoby potrzebujące pomocy. Podobnie jest z uzdrowieniem opętanych w Gadarze (Mt 8, 28-34) i ze wspomnianymi niewidomymi...
Czytaj dalej

Święto proroka Eliasza

02.08.2019

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. Troparion, ton 4...
Czytaj dalej

Panichida w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

01.08.2019

1 sierpnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny w Warszawie i wielu miastach w całej Polsce o godz. 17.00 odezwały się syreny alarmowe, kościelne dzwony i zatrzymał się ruch uliczny. Pod tablicami zapłonęły znicze, złożono kwiaty...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl