Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXI po święcie Pięćdziesiątnicy.

29.10.2017

Na ostatnią niedzielę października w bieżącym roku przypadła XXI Niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy. W tym dniu w naszej Parafii tradycyjnie odbyły się dwie Święte Liturgie: o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni wspólnie sprawowali ks. Paweł Korobeinikov i ks. Dawid Romanowicz oraz o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Nabożeństwo w górnej świątyni celebrował Proboszcz naszej Parafii - ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protodiakona Jerzego Dmitruka. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Galacjan (Ga 2, 16-20) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 8, 5-15), w której usłyszeliśmy przypowieść Pana naszego Jezusa Chrystusa o siewcy, kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ks. Proboszcz opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach i nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii, w szczególności ks. Adam z głębi serca podziękował wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszej akcji sprzątania cmentarza. Także ks. Proboszcz zachęcił do wzięcia udziału w kweście "Ratujmy Zabytkowe Nagrobki" zorganizowanej przez stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń", z której zebrane środki w całości zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych i historycznych nagrobków, znajdujących się na naszym cmentarzu. Na koniec ks. Adam poinformował wiernych o postępie wstępnych prac przygotowawczych do remontu naszej wolskiej świątyni.

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

29 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили:

протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

После чтения Евангелия (Лк., 8, 5-15) проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl