Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Zmarł ks. archidiakon Włodzimierz Trusiewicz

06.11.2017

Dnia 6 listopada 2017 roku, w godzinach rannych, po ciężki chorobie zmarł ks. archidiakon Włodzimierz Trusiewicz.

Ksiądz archidiakon mgr Włodzimierz Trusiewicz urodził się 16 kwietnia 1941 roku w Siemianówce. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w 1961 roku, po czym kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1998 roku. 19 grudnia 1965 roku, z rąk Jego Eminencji Metropolity Stefana otrzymał święcenia diakońskie. 19 lutego 1966 roku, został mianowany drugim diakonem katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, gdzie służbę diakońską pełnił nieprzerwanie do swojej śmierci. 29 grudnia 1967 roku podniesiony został do godności protodiakona. W 1971 roku, przez Jego Eminencję Metropolitę Bazylego nagrodzony prawem noszenia kamiławki. W latach 1977 – 2008 był wychowawcą i wykładowcą Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie prowadził ćwiczenia praktyczne. W latach 1970 – 1980 i 1998 – 2008 był kierownikiem Składu Metropolitalnego. Z okazji jubileuszu 70-tych urodzin, 16 kwietnia 2011 roku, został podniesiony do godności archidiakona. Odznaczony Orderem św. Marii Magdaleny III, II stopnia i II stopnia z ozdobami.

Pogrzeb ks. archidiakona Włodzimierza odbędzie w środę 8 listopada, w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Święta Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Następnie sprawowany będzie obrzęd pogrzebu, po którym nastąpi odprowadzenie ks. archidiakona na Prawosławny Cmentarz na Woli, ul. Wolska 138/140.

www.orthodox.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl