Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Koncert Kolęd w Zamku Królewskim.

29.01.2018

Już drugi rok z rzędu w jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal w Warszawie, Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z Parafią Prawosławną pw. św. Jana Klimaka na Woli. Wydarzenie to miało charakter charytatywny i odbyło się w ramach akcji „Ratujmy zabytkowe nagrobki”. Każdy zakupiony bilet stał się cegiełką przeznaczoną na renowację zabytkowych i historycznych nagrobków na Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie.

Wśród gości honorowych byli Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja Paweł, Biskup Hajnowski, Jego Ekscelencja Nikola Zurovac Ambasador Republiki Serbii, Jego Ekscelencja Petros Kestoras, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Cypryjskiej, duchowni z warszawskich parafii, władze samorządowe i oświatowe.

Podczas tegorocznego Koncertu publiczność mogła posłuchać kolęd w wykonaniu: Chóru Dziecięcego OGNIKI, Zespołu STEBŁO, Chóru Młodzieżowego LESTWICA, Zespołu PRYPADOK, Chóru FILOI, Zespołu Wokalnego MUZYKA.CERKIEW.PL i Chóru Katedralnego Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. Występujące chóry i zespoły zaprezentowały kilkadziesiąt kolęd, które w swojej treści opowiadały o największym Wydarzeniu i wysławiały główne Postacie tej nocy, nocy, kiedy narodził się nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus.

Licznie zebrana publiczność mogła usłyszeć kolędy w języku polskim, białoruskim, rosyjskim, łemkowskim, ukraińskim, serbskim, francuskim i angielskim. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się kolędnicy z Podlasia, Mazowsza i Dolnego Śląska, którzy wykonywali zróżnicowany repertuar. Każdy, kto był uczestnikiem tego wydarzenia mógł usłyszeć swoją ulubioną kolędę, a także odnaleźć wspomnienia z dzieciństwa, głównie dzięki występowi najmłodszych uczestników koncertu, dzieci z wolskiego chóru OGNIKI.

Organizatorzy po raz kolejny przygotowali swojej wiernej publiczności niespodziankę. Tym razem była okazja do wspólnego śpiewania kolęd. Wszyscy uczestnicy Koncertu zaśpiewali razem dwie kolędy, tj. „Do szopy hej pasterze” i „Nowa radość stała”.

Tak jak w zeszłym roku, Koncert Kolęd stał się okazją do złożenia życzeń Jego Eminencji Metropolicie Sawie z okazji imienin, tj. święta Jego patrona - św. Sawy, pierwszego arcybiskupa serbskiego, który według kalendarza Serbskiej Cerkwi Prawosławnej jest czczony 27 stycznia.

Koncert Kolęd w Zamku Królewskim w Warszawie jest dowodem szacunku i uznania dla kultury mniejszości wyznaniowej w Polsce - dla jej prawosławnych mieszkańców, jak również potwierdzeniem, że różnorodność była i jest największym skarbem każdego społeczeństwa. Troska o pielęgnowanie tradycji i kultury naszych przodków oraz umożliwianie i prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, integracja środowiska prawosławnej społeczności warszawskiej powinna być drogowskazem w codziennym życiu i nieustanie wzmacniana.

A my wszyscy, którzy zakupiliśmy przynajmniej jedną cegiełkę lub w jakikolwiek inny sposób wsparliśmy organizatorów, przyczyniliśmy się do pogłębienia świadomości o tym, że łącząc się w określonym celu nie tylko dajemy świadectwo swojej przynależności do wspólnoty, ale i możemy osiągnąć dużo więcej, zarazem dając dobry przykład na przyszłość młodszym pokoleniom.

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” składa serdeczne podziękowania Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, za błogosławieństwo na zorganizowanie koncertu, przybycie na uroczystość, ciepłe słowa i wsparcie duchowe.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Zamku Królewskiego za umożliwienie organizacji koncertu w tym wyjątkowym miejscu. W kolejnych słowach szczególnie gorące podziękowania kierujemy do dyrygentów, do chórów za przepiękny śpiew i dostarczenie niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom Koncertu Kolęd, którzy przybyli na uroczystość i swoją obecnością wsparli akcję charytatywną, i tym którzy pomimo swojej fizycznej nieobecności byli z nami duchowo. Spasi Hospodi!

Akcja charytatywna „Ratujmy zabytkowe nagrobki” trwa nadal na charytatywni.allegro.pl.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do udziału.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”

fot. Łukasz Troc
do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl