Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela o Synu Marnotrawnym.

05.02.2018

Na dzień 4 lutego w bieżącym roku przypadła druga niedziela przygotowawcza przed Wielkim Postem, która swoją nazwę zawdzięcza jednej z najpiękniejszych przypowieści Chrystusa, a mianowicie o Synu Marnotrawnym. W owej przypowieści Chrystus w symboliczny sposób ukazuje bezgraniczne miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy ze szczerą skruchą w sercu zwracają się ku Bogu. Wielu egzegetów komentując tę przypowieść podkreślało jej wyjątkowy charakter i szczególny przekaz. Byli oni bowiem zdania, że jeżeliby nawet zaginęła treść wszystkich czterech Ewangelii, z wyjątkiem tej przypowieści, wystarczyłaby ona, aby zobrazować nam nieskończoną miłość Boga do człowieka. Nie przez przypadek przypowieść ta jest czytana w okresie przygotowawczym przed Wielkim Postem, gdyż celem Duchowej Wiosny jest skrucha, uświadomienie sobie własnej grzeszności oraz zwrócenie się w stronę Boga.

Liturgiczną osobliwością Niedzieli o Synu Marnotrawnym jest to, że na jutrzni podczas Polieleja po raz pierwszy zostaje odśpiewany psalm 136/137 „Nad rzekami Babilonu”, który śpiewany będzie jeszcze dwukrotnie na jutrzniach ostatnich dwóch niedziel przed Wielkim Postem. Po minionym tygodniu, który był tygodniem ciągłym bez postu, Niedziela o Synu Marnotrawnym rozpoczyna tydzień mięsopustny, co oznacza, że przed nami ostatni tydzień spożywania pokarmów mięsnych przed Wielkim Postem.

W tym dniu, w naszej Parafii poranną Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwo w górnej świątyni o godzinie 10:00 współcelebrowali ks. prot. Piotr Kosiński oraz ks. prot. Piotr Rajecki. Posługę diakońską pełnili ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. W trakcie Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 6, 12-20) został przeczytany przez lektora Daniela Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 15, 11-32), kazanie nawiązujące do usłyszanej przypowieści o Synu Marnotrawnym, wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Вторая неделя перед Великим постом - о блудном сыне. В этот день Церковь призывает к покаянию, напоминая: при условии истинного смирения и раскаяния со стороны человека-грешника для милосердия Божия возможно прощение самых тяжких грехов. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет чтением на литургии Евангельской притчи о блудном сыне (Лк., 15, 11-32), по имени которого называет и саму неделю.

4 февраля 2018 года, в Неделю о блудном сыне, в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 совершили протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 15, 11-32) проповедь произнёс протоиерей Пётр Косиньски.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl