Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

20. rocznica śmierci śp. metropolity Bazylego

13.02.2018

11 lutego br., w wolską parafię  św. Jana Klimaka w Warszawie, odwiedził Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Metropolita przewodniczył św. Liturgii w asyście dziekana Okręgu Warszawskiego, ks. protoprezbitra Anatola Szydłowskiego, ks. mitrata Michała Dudicza, ks. prot. Adama Misijuka – proboszcza wolskiej parafii, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protodiakonów Jerzego Dmitruka, Marka Zyc-Zyckowskiego i Rościsława Gwizdaka. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po wysłuchaniu niedzielnej perykopy ewangelicznej o Sądzie Ostatecznym (Mt 25, 31-46), do licznie zebranych w świątyni wiernych ze słowami arcypasterskiego pouczenia zwrócił się metropolita Sawa. W homilii hierarcha przybliżył udział duszy ludzkiej, kiedy obumiera jej physis w perspektywie sądu osobistego oraz sądu powszechnego po zmartwychwstaniu umarłych. Przestrzeń w wieczności do momentu powtórnego przyjścia Chrystusa w Jego chwale jest nadzieją dla zmarłych, aby zmienić ich ostateczny stan. Niezastąpione jest tu wstawiennictwo świętych i nasze modlitwy, ludzi wiary. Wszyscy razem stanowimy w Chrystusie Kościół. Służąc drugiemu człowiekowi z miłością i oddaniem, służymy samemu Chrystusowi. W narrację dzisiejszego fragmentu Ewangelii opisującą mowę tronową Syna Bożego, wpisuje się nasze spotkanie eucharystyczne i szczególna modlitwa za duszę zmarłego metropolity Bazylego. (…) Wówczas ci, którzy dobrze czynili staną po prawej stronie Chrystusa, zaś ci którzy źle czynili po Jego lewej stronie. Jak zaznaczył hierarcha, życie jest największym darem od Boga i dlatego należy go wykorzystać tak, aby żyjąc czynić dobro i pomagać drugiemu człowiekowi, albowiem czyniąc dobro swemu bliźniemu, czynimy je samemu Stwórcy, gdyż jak mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

W związku z 20. rocznicą śmierci metropolity Bazylego, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, wzniósł modlitwę podczas panichidy nad grobem swego poprzednika.

Po śmierci metropolity Stefana 24 stycznia 1970 r. Święty Sobór Biskupów wybrał biskupa Bazylego na Metropolitę Warszawskiego i całej Polski – zwierzchnika PAKP. W czasie zwierzchnictwa metropolity Bazylego odrodziły się diecezje: Przemysko-Nowosądecka i Lubelsko-Chełmska, a także Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego. Metropolitę pochowano 13 lutego 1998 r., tuż obok cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

ks. Piotr Kosiński, Tomasz Kręski

zdjęcia: Michał Panasiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl