Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Parastas w 20. rocznicę uzyskania niepodległości Republiki Mołdowy.

04.03.2018

3 marca br. podczas Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego w wolskiej cerkwi była obecna delegacja Ambasady Republiki Mołdowy na czele z Jego Ekscelencją, Iurie Bodrug Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Mołdowy w RP, mjr rez. Policji Narodowej Alexiei Brighidin, II sekretarzem diakonem Andrei Enachi i społecznością mołdawską mieszkającą w Warszawie. Dostojni goście przybyli do świątyni, aby w sposób szczególny wznieść modlitwy i uczcić pamięć bohaterów swojego narodu, którzy ponieśli śmierć w walce o niezależność Basarabii.

Po nabożeństwie korpus dyplomatyczny gościł w plebanii parafii na Woli. Podczas wspólnej agapy z duchownymi, ambasador Iurie Bodrug przybliżył zebranym historię swojego narodu i wydarzenia z przed 20 lat podczas walki o suwerenność i terytorialną integralność Mołdawii oraz współczesną sytuację swojego kraju.

2 marca 1992 roku rozpoczęła się wojna między Mołdawią a siłami separatystycznej republiki Naddniestrza. Walki ze zmiennym szczęściem dla obu stron toczyły się przez około pół roku. Kiszyniów nie chciał się pogodzić z secesją Naddniestrza, które pod koniec sierpnia 1991 roku ogłosiło niepodległość i przyjęło nazwę Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Ogłoszono ultimatum, w którym żądano rozbrojenia naddniestrzańskich sił zbrojnych, wówczas doszło do incydentu w Dubosarach. Po stronie naddniestrzańskiej walczyły oddziały rosyjskich i ukraińskich kozaków oraz część jednostek wchodząca w skład 14. (Rosyjskiej) Armii. Najcięższe walki miały miejsce w maju i czerwcu 1992 roku. Objęcie dowództwa nad 14. Armią przez generała Aleksandra Lebiedia w znacznej mierze przyczyniło się do zakończenia konfliktu. W lipcu 1992 roku prezydenci Rosji i Mołdawii Borys Jelcyn i Mircea Snegur podpisali zawieszenie broni, które trwa do dziś.

Na podst.: http://www.eastbook.eu/2012/03/03/mołdawia-20-lat-po-wojnie/

Ks. Piotr Kosiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl