Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

VIDEO: Spotkanie z p. Anną Radziukiewicz w naszej parafii.

04.03.2018

W dniu 25 lutego br., w naszej Parafii gościliśmy Annę Radziukiewicz – dziennikarkę, zastępcę redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego i autorkę wielu książek oraz artykułów przybliżających świat prawosławia. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”.

Był to dzień szczególny ze względu na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i jednocześnie niedzielę Tryumfu Prawosławia (Ortodoksji) oraz możliwość osobistego spotkania się z osobą, która potrafi tak pięknie pisać i ciekawie opowiadać o prawosławiu. Wszyscy uczestnicy spotkania z ogromnym zainteresowaniem słuchali Pani Anny, która mówiła o bardzo wielu aspektach historycznych, ale również intelektualnych i duchowych dotyczących chrześcijaństwa wschodniego. Przybliżyła nam również w jaki sposób powstawała jej ostatnio wydana książka BLISKI MI WSCHÓD.

Pragniemy bardzo serdecznie i gorąco podziękować Annie Radziukiewicz za przyjęcie naszego zaproszenia, poświęcony czas oraz wyjątkową i bardzo ciekawą lekcję na temat prawosławia. Ojcu Adamowi, proboszczowi Parafii dziękujemy za błogosławieństwo na zorganizowanie spotkania, a wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. Spasi Hospodi!

W celu przybliżenia informacji na temat Anny Radziukiewicz, szczególnie tym którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, w załączeniu poniżej umieszczamy krótką notkę biograficzna oraz zachęcamy do zakupu i przeczytania książki BLISKI MI WSCHÓD.

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”

 

Anna Radziukiewicz, absolwentka polonistyki, dziennikarka. Pracę rozpoczęła w 1977 roku w gazecie zakładowej "Fasty", prowadząc jednocześnie zajęcia dla studentów polonistyki. Od 1982 roku dziennikarz "Gazety Współczesnej", od początku lat 90. miesięcznika "Przegląd Prawosławny" pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Równolegle w latach 1995-2000 prowadziła, jako redaktor naczelna, pismo Światowej Rady Kościołów „Samaritan”, wydawane po angielsku i rosyjsku, adresowane do krajów Europy.

Napisała kilka tysięcy artykułów, zamieszczanych w prasie i wydaniach książkowych oraz zbiorach pokonferencyjnych. Jest autorką książek - Prawosławie w Polsce (2000 i 2001), Light from the East (2005), Na Wschód od Zachodu (2008), Gródek nad Supraślą (2011), Parafia Hagia Sophia w Białymstoku (2014), Monaster w Supraślu (2014 i 2015), Święta Góra Grabarka (wiele wydań), Bliski mi Wschód (2017).

Jest współautorką i redaktorką książek. Zredagowała, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponad dziesięć podręczników do nauki języka białoruskiego i kultury oraz historii i geografii Białorusi, adresowanych do uczniów białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Organizowała wystawy ["Prawosławie w Polsce" (2004), prezentowana, przy pośrednictwie polskich placówek dyplomatycznych, w wielu europejskich stolicach, "Książę Konstanty Bazyli z rodu Ostrogskich"(2008), "Otwarte Podlasie" (2009), "Bieżeństwo" (2015), "500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny" (2017)].

Jest współautorką filmów dokumentalnych, realizowanych dla TVP, przybliżających świat prawosławia.

Od 2002 roku jest prezesem Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, wydawcy "Przeglądu Prawosławnego" i książek, realizującej także międzynarodowe programy pomocowe na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Otrzymała: Order św. Marii Magdaleny I i II stopnia, Nagrodę Brata Alberta, Order św. Nestora Latopisa, nadawany przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną, Order św. Eufrozyny Połockiej, nadawany przez Białoruski Egzarchat Cerkwi Prawosławnej, Nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Zasłużony Białostocczyźnie, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Video relacja TV Soyuz: link

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl