Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

II Niedziela Wielkiego Postu św. Grzegorza Palamasa.

05.03.2018

W bieżącym 2018 roku na dzień 4 marca przypadła II Niedziela Wielkiego Postu. Jest ona poświęcona Świętemu Grzegorzowi Palamasowi. Żyjący w XIV wieku Św. Grzegorz Palamas, arcybiskup Tessalonik (Swiatitiel Hrihorij Palama, archijepiskop Fiessałonitskij) wielki teolog prawosławny oraz obrońca hezychazmu, podjął zwycięską walkę z herezją Barlaama z Kalabrii  i jego ucznia z Bułgarii Akindynosa. Tydzień temu, w I Niedzielę Wielkiego Postu, Matka Cerkiew uroczyście wspominała Triumf Prawosławia nad herezją ikonoklazmu (czyli ruchu niszczenia ikon) i innych herezji, tak samo i w dzisiejszą, II Niedzielę Wielkiego Postu, poprzez osobę Świętego Grzegorza Palamasa wspominamy kolejny triumf Ortodoksji nad herezją, dlatego też obydwie te niedziele łączą się ze sobą.

W tym dniu, pierwszą Świętą Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni współcelebrowali ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. Nabożeństwo upiększył swym śpiewem chór młodzieżowy pod dyrekcją psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Po przeczytaniu przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka dwóch fragmentów Świętej Ewangelii: według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 2, 1-12) oraz fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 10, 9-16), kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki. W swym pouczającym słowie ks. Piotr, między innymi, nawiązał do opisanego przez Ewangelistę Marka, w usłyszanym dziś fragmencie Świętej Ewangelii, (Mk 2, 1-12) cudu uzdrowienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa paralityka.

Na zapriczastnom ks. Proboszcz Adam Misijuk opowiedział wiernym o najważniejszych bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

4 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мк., 2, 1-12; Ин., 10, 9-16) проповедь произнёс протоиерей Пётр Раецки.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

 

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl