Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance

07.05.2018

W V Niedzielę po Wielkanocy, która przypadła w tym roku na dzień 6 maja w dniu pamięci św. Jerzego Zwycięzcy, Matka Cerkiew wspomina Samarytankę, którą Pan nasz Jezus Chrystus spotyka przy studni Jakuba w samarytańskim mieście Sychar. Jak czytamy w Synaksarionie na tę niedzielę: Dzisiaj, w piątą niedzielę po święcie Paschy, obchodzimy pamięć Samarytanki: ponieważ Chrystus dzisiaj z wszelką oczywistością objawił siebie jako Mesjasza, co znaczy słowo Chrystus lub „Pomazaniec”.

W tym dniu w naszej parafii, tradycyjnie, odbyły się dwie Święte Liturgie – pierwsza o godzinie 8:30 dla dzieci i młodzieży, którą w dolnej świątyni wspólnie sprawowali ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz oraz diakon Andrei Enachi oraz druga o godzinie 10:00 w górnej świątyni.

Po zakończeniu pierwszej Boksiej Liturgii ks. Paweł zwrócił się ze słowami pozdrowienia do jubilata - dyr. Bogdana Kuźmiuka. Dziękując za wspólną wieloletnią pracę dla dobra Cerkwi w wolskiej parafii, życzył wielu Łask Bożych, sił duchowych i cielesnych oraz Bożego Błogosławieństwa na długie lata.

Nabożeństwo w górnej cerkwi celebrował ks. prot. Piotr Kosiński, w asyście: ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. proodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie nabożeństwa Dzieje Apostolskie (Dz 11, 19-26. 29-30) przeczytał lektor Tomasz Kuprianowicz. Po odczytaniu Świętej Ewangelii  kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Na zapriczastnom ks. Piotr powitawszy licznie zgromadzonych w naszej świątyni wiernych, opowiedział o bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ks. Piotr w z głębi serca płynących słowach zwrócił się do  naszych parafialnych protodiakonów z okazji dni ich imienin (6 maja - św. Jerzego, 8 maja - św. Marka), składając im z tej okazji najserdeczniejsze życzenia - Błogosławieństwa Bożego, sił duchowych i cielesnych oraz wszelkich Łask Bożych na długie lata. Imiennikom wręczono bukiety kwiatów oraz prosfory, zaś śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał na ich cześć gromkie i podniosłe mnogaja leta!

śk

zdj.: ks. Dawid Romanowicz

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl