Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Jubileusz 45-lecia życia i 20-lecia kapłaństwa ks. prot. Adama Misijuka

31.05.2018

W środowe popołudnie 30 maja br. wolska parafia prawosławna uroczystym molebnem dziękowała Bogu za 45 lat życia oraz 20- lat kapłaństwa swego proboszcza ks. prot.  Adama Misijuka. Nabożeństwu dziękczynnemu w cerkwi św. Jana Klimaka przeowdniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście Jego Ekscelencji Biskupa Pawła oraz licznie przybyłego duchowieństwa.

W swym słowie pozdrowienia skierowanym do jubilata i jego rodziny Metropolita podziękował za trud jaki wkładają w życie tejże parafii, ale i całej Cerkwi. Za to, że nieustannie trwają w gorliwej wierze, miłości i nadzieji, a swoim życiem pokazują jak przykładnie podążac za Chrystusem. 

W dowód uznania za zasługi dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ks. Proboszcz został nagrodozny przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę Orderem św. Marii Magdaleny II Stopnia z Ozdobami.

 

AXIOS!

 

Wielce Czcigodny Księże Proboszczu!

Z okazji Jubileuszu 45 - lecia oraz 20 lat święceń kapłańskich prosimy przyjmijcie z głębi serca płynące życzenia obfitych Bożych Łask, dobrego zdrowia oraz wytrwałości.

Niech Duch Święty swoją Łaską prowadzi i opromienia swym światłem każdy dzień Waszej kapłańskiej posługi.

Z serdecznymi wyrazami miłości w Panu naszym Jezusie Chrystusie

Kler, Rada Parafialna, Redakcja i Parafianie.

Mnogaja Leta!

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl