Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

09.07.2018

Szósta niedziela po Pięćdziesiątnicy poświęcona jest przypowieści o paralityku (Mt 9, 1-8). Ewangelista Mateusz pisze: I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu (Mt 9, 2). Można sądzić, że domownicy paralityka, gdy tylko dostrzegli, iż na tę przypadłość nie ma lekarstwa, ani nie nadchodzi pomoc ze strony żadnego lekarza, przynieśli sparaliżowanego do Niebiańskiego Lekarza. Jezus Chrystus najpierw obdarza go zdrowiem wewnętrznym, duchowym – odpuszcza mu jego grzechy, następnie leczy go z jego przypadłości cielesnej – z paraliżu. Co ciekawe odrębną kolejność postepowania naszego Pana dostrzegamy w innej przypowieści, którą przytacza nam św. Jan Teolog (zob. J 5, 1-18). Wspólną natomiast cechą obu przypowieści jest oburzenie i gniew faryzeuszy i uczonych w Piśmie, których postępowanie Chrystusa gorszyło, co On sam dostrzegał mówiąc: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? (Mt 9, 4).

Przesłanie Ewangelii jest proste. Wszyscy jesteśmy paralitykami, ale mamy też siłę i możliwości, aby przezwyciężyć naszą niemoc i chorobę zarówno cielesną, jak i duchową. Ponieważ tak jak wówczas, także i teraz, Jezus Chrystus znajduje się w swoim mieście Kafarnaum (z j. hebrajskiego oznacza wioskę pocieszenia, pokrzepienia), czyli w Domu Pocieszenia, którym jest Cerkiew. Czeka tam na nas, aby nas uleczyć z naszych chorób duchowych i cielesnych.

Pierwszej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Dawid Romanowicz wraz z ks. diakonem Andreiem Enachi. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwu w górnej Cerkwi o godzinie 9:00 przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. Pawła Korbeinikova, ks. prot. Pawła Boczkowa oraz ks.diakona Łukasza Leonkiewicza. Śpiewał chór dyrygowany przez pana prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Słowo na niedzielę

ks. Dawid Romanoiwicz

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl