Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Słowo na Niedzielę VIII po Pięćdziesiątnicy (Mt 14,14-22)

21.07.2018

Czytanie ewangeliczne VIII Niedzieli po Pięćdziesiątncy: (Mt 14:14-22)

Kiedy wysiadł z łodzi, zobaczył wielki tłum. I ulitował się nad nimi, i uzdrowił chorych. A kiedy nastał wieczór, podeszli do Niego uczniowie, mówiąc: - Miejsce jest odludne i pora już spóźniona. Rozpuść tłumy, niech idą do wsi i kupią sobie chleba. A Jezus im powiedział: - Nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść! Mówią Mu: - Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Odpowiedział: - Przynieście mi je tutaj. A gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął pięć chlebów i dwie ryby, i podniósł oczy w niebo, wielbił Boga i połamawszy chleby dawał uczniom, a uczniowie rozdawali je tłumom. I wszyscy zjedli, i najedli się do syta. I zebrali resztki: dwanaście koszyków pełnych okruchów. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz też nakłonił swoich uczniów, aby weszli do łodzi i popłynęli przed Nim, a On tymczasem rozpuści tłumy.


Język białoruski (Паводле Мацьвея 14:14-22)


І выйшаўшы, Ісус убачыў мноства людзей і пашкадаваў іх, і ацаліў хворых іх. Калі ж зьвечарэла, прыступілі да Яго вучні Ягоныя і сказалі: пустэльная тут мясьціна, і час ужо позьні; адпусьці людзей, каб яны пайшлі ў селішчы і купілі ежы сабе. Але Ісус сказаў ім: ня трэба ім ісьці, вы дайце ім есьці. Яны ж кажуць Яму: у нас тут толькі пяць хлябоў і дзьве рыбіны. Ён сказаў: прынясеце іх Мне сюды. І загадаў народу ўзьлегчы на траву і, узяўшы пяць хлябоў і дзьве рыбіны, узьвёў вочы ў неба, дабраславіў, разламаў і даў хлябы вучням, а вучні — народу. І елі ўсе, і наеліся; і набралі рэшты кавалкаў дванаццаць кашоў поўных; а тых, што елі, было каля пяці тысяч чалавек, апроч жанчын і дзяцей. І адразу прымусіў Ісус вучняў Сваіх увайсьці ў лодку і выправіцца раней за Яго на той бок, пакуль Ён адпусьціць людзей.


Język rosyjski (Св. Евангелие от Матфея 14:14-22)


И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу.И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.


Język ukraiński (Від Матвія 14:14-22)


І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилосердивсь над ними, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали: Тут місце пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, хай по селах розійдуться, і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Непотрібно відходити їм, нагодуйте їх ви! Вони ж кажуть Йому: Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба й дві рибі. А Він відказав: Принесіть Мені їх сюди.І, звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п'ятеро хліба й дві рибі, споглянув на небо, поблагословив й поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові. І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів їдців же було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати, і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить.


Комментарий:


Верующий человек становится по настоящему верующим не тогда, когда он своим разумом начинает размышлять о бытии Бога, о заповедях Божиих, о законе Христовом. Верующим человек становится не тогда, когда он изучит священную историю, евангельское повествование, историю Церкви. Верующим человек становится тогда, когда он своею душой, сам, лично ощутит сладость молитвы, когда он своею душой почувствует, что такое молитва. Когда благодать Духа Святаго касается души человека, и человеческая душа общается с Богом, вот тогда человек становится истинно верующим человеком. А все остальное является только подготовкой к этой вере. Потому что когда душа человека прикоснется к Божией благодати, когда молитва растворит душу человека, то он поймет, что в этом мире самое главное. Из-за чего наши страдания? Из-за чего в основном наши переживания? – Из-за того, что нам всегда чего-то не хватает. Нам не хватает хороших жизненных условий. Мы видим, как у других они есть, а у нас хуже и переживаем, что и жилище у нас не такое, и квартира не такая, не так она устроена... – и сложные и большие проблемы внутрисемейные бывают из-за этого. Мы переживаем из-за недостатка в одежде, что все дорого, и мы не можем вовремя себе приобрести одежду и детям своим, и надо покупать каждый раз все новое и новое – и мы из-за этого переживаем. Мы переживаем из-за недостатка в питании, думаем какие продукты дешевле найти, где найти, как найти... И эти повседневные наши жизненные стремления порой настолько захлестывают нашу душу, что мы перестаем видеть подлинный смысл жизни – зачем мы живем, для чего мы родились на этот свет, Кто нам дал эту жизнь и для чего Он нам дал ту жизнь?
Чудо умножения хлебов, о котором мы сегодня слышали в евангельском чтени, научает нас нескольким вещам. Прежде всего, тому, что Господь может напитать, насытить нас, даже если по человечески у нас ничего — или почти ничего — нет. Наша жизнь и смерть в руках Божиих, и наша пища — то, что мы называем хлебом насущным, — тоже в Его руках. Иногда у нас бывает „двенадцать коробов полных”, наш дом переполнен хлебом и пищей; но иногда у нас остается лишь пять хлебов и две рыбки. Господь же всегда здесь и готов напитать нас, у Него всегда достаточно щедрости, чтобы никто из нас не ушел алчущим, чтобы каждый был насыщен.
Это справедливо в отношении пищи не только телесной, но и духовной. Человеку недостаточно одного материального благополучия, чтобы быть счастливым, чтобы душа его была наполнена; ему необходим Сам Бог. И Господь создал человека таким, что душа его всегда стремится к Нему. Только Бог может душу человеческую наполнить и насытить Собою. И до тех пор, пока Господь не пришел к нам, не вселился в нас, мы алчем и жаждем.
Но когда Он приходит, мы ощущаем полноту жизни — то, о чем Христос сказал: „Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком” (Ин. 10:10). Жизнь с избытком возможна только во Христе и через Христа.
Хлеб, которым питает нас Господь, — это не только хлеб земной, дающий жизнь нашему земному телу, но это и Хлеб, сходящий с небес, т. е. Сам Господь, Которого мы причащаемся в таинстве Евхаристии за Божественной Литургией. Евхаристия — это то самое чудо умножения хлебов, которое происходит всякий раз, когда мы собираемся в храме Божием на Литургию, всякий раз, когда мы причащаемся Святых Христовых Тайн. В Причастии Сам Господь входит в нас, Он становится единым телом и единой кровью с нами, Его Тело становится нашим телом, Его Кровь — нашей кровью.
Готовясь к причащению, мы должны „испытывать себя”, чтобы Причастие не было для нас „в суд или во осуждение”, чтобы не получилось, как говорит апостол Павел, что мы тела наши, которые „суть члены Христовы”, отнимаем у Христа, „чтобы сделать их членами блудницы” (1 Кор. 6:15). А это происходит, когда человек, причащающийся Святых Христовых Тайн, ведет жизнь не евангельскую, живет не по заповедям Божиим. Когда мы причащаемся, мы принимаем в себя не только Христа под видом хлеба и вина, но весь евангельский закон, все нравственные, духовные и иные нормы, содержащиеся в Евангелии.
Пусть каждый из нас испытывает себя, дабы представать перед страшным судом собственной совести еще до того, как наступит последний Страшный суд. Пусть каждый воскресный и праздничный день даст нам возможность проверить свою жизнь на соответствие евангельскому идеалу, очиститься от грехов в таинстве исповеди, в молитве покаяния и благодарности Богу за то, что Он удостаивает нас этого таинства. Пусть причащение Святых Христовых Тайн поможет нам, обновившись духовно и телесно, соединиться с Богом, потому что только жизнь в Боге может нас насытить и наполнить. Нет иного хлеба и иной рыбы, которая могла бы напитать нас, кроме Самого Христа. И до тех пор, пока мы не соединились с Ним, душа наша продолжает алкать и жаждать. Но после этого соединения душа приобщается к тому блаженному покою, тому внутреннему миру, который есть Царство Небесное. И этого Царства мы приобщаемся прежде всего через причащение Святых Христовых Тайн. Будем как можно чаще прибегать к Причастию с мыслью молитвой о том, чтобы Он помог нам жить по Евангелию и достичь того духовного состояния, о котором апостол Павел говорил: „Уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал. 2:20). Аминь.


Митрополит Иларион (Алфеев)

opr. ks. Piotr Kosiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl