Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

07.10.2018

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy przypadła w tym roku na dzień 7 października. Tego dnia nasza Matka Cerkiew przedkłada naszej uwadze fragment Ewangelii św. Łukasza, rodział - 5, wersety - 1-11.
 
Po nieudanej próbie połowu, Jezus każe Piotrowi wypłynąć ponownie na głębię. Piotr musi podjąć decyzję, której stawką jest jego poważanie. Jest przecież rybakiem od lat i wie, gdzie i kiedy najlepiej łowić. Ponadto jest rozczarowany, sfrustrowany, ponieważ przez całą noc on i jego towarzysze nic nie złowili.
 
„Wypłyń na głębię”to jest również zaproszenie Jezusa dla nas w codzienności. Jeżeli chcemy w naszym życiu wydać owoce, musimy przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia, schematy. Wychodzić naprzód i podejmować wyzwania. Inaczej wcześniej czy później urządzimy się w przeciętności. Przystosujemy do schematów, reklamy, poddamy manipulacji tych, którzy najgłośniej krzyczą.
 
Piotr jest w stanie przekroczyć siebie i swój ludzki sposób myślenia. Przyjęcie słowa Jezusa jest dla niego ryzykiem. Słowa Jezusa są dalekie od ekonomii i kalkulacji. Piotr podejmuje ryzyko, przełamuje zmęczenie i obawę przed ośmieszeniem. Ma odwagę, by wyjść poza granice kalkulacji, pewności.
 
W naszym codziennym życiu sukces niewątpliwie jest ważnym „motorem”. Ale w życiu duchowym nie jest to tak oczywiste. Ludzka mądrość, kalkulacje, inteligencja nie wystarczą, by osiągnąć duchowy sukces. Trzeba raczej w pokorze powiedzieć: „Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Świętość wymaga pokory i odwagi porzucenia własnych kalkulacji, by zaufać Jezusowi, Jego słowu.
 
Gdy Piotr zawierza słowu Jezusa, staje się świadkiem podwójnego cudu. Pierwszy, zewnętrzny dotyczy połowu, który przerasta wszelkie kalkulacje i oczekiwania. A drugi – wewnętrzny, ważniejszy dotyczy przemiany serca Piotra. Piotr pada przed Jezusem na kolana i uznaje swoją grzeszność. Nie lęka się już ani Jezusa, ani ludzkich opinii.
 
„Nie bój się” – te słowa kieruje Jezus również do nas. Gdy Mu zaufamy, zawierzymy, pozwolimy zapanować nad naszymi lękami, obawami, wtedy On poprowadzi nas na prawdziwą głębię. Będziemy „łowić ludzi”. Będziemy odważnie dawać świadectwo Jezusowi i Ewangelii.

Tej ciepłej i słonecznej niedzieli w naszej parafii odbyły się dwie Św. Liturgie. Pierwszą o godzinie 8.30 dla dzieci i młodzieży, w dolnej świątyni, wspólnie sprawowali ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. d. Łukasz Leonkiewicz oraz ks. d. Andrei Enachi. Natomiast chórem tradycyjnie dowodził psalmista Bogdan Kuźmiuk.

Po zakończeniu pierwszej Boskiej Liturgii ks. Paweł serdecznie pozdrowił i pogratulował uczniom naszego Punktu Katechetycznego, którzy wzięli udział w konkursie "Utracone dziedzictwo - zburzone cerkwie w XX-leciu miedzy wojennym", wręczając im nagrody oraz dyplomy od orgaznizatorów konkursu.

Uroczyste nabożeństwo w górnej świątyni celebrował proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protodiakona Jerzego Dmitruka. Podczas nabożeństwa List Apostolski został przeczytany przez lek. Daniela Gryko. Po przeczytaniu przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 8,34-9,1) kazanie wygłosił ks. proboszcz.

Po zakończeniu Św. Liturgii duchowieństwo udało się tradycyjnie do relikwiarza św. mecz. Bazylego (Martysza), aby oddać mu pokłon.  W tym czasie chór wykonał wieliczanije świętym Męczennikom Chełmskim i Podlaskim. Następnie nasi ojcowie sprawowali molebien' w intencji studentów z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego.

W górnej cerkwi śpiewał chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po obu Św. Liturgiach odczytano ogłoszenia prafialne, w których m. in. podziękowano darczyńcom za ofiarność na rzecz remontu naszej światyni, dzięki czemu prace przechodzą na coraz wyższy stopień zaawansowania. Wokół cerkwi wykonane już zostały: izolacja pionowa fundamentów, instalacja kanalizacyjna odprowadzająca wodę deszczową (obecnie trwają prace połączenia jej z kanalizacją miejską). Wstawiono już część nowych okien do dolnej cerkwi, wykonanych nieodpłatnie przez rodziny parafian Sorokosz, Gumieniak oraz Chomczyk. Przed nami ułożenie kabli elektrycznych, odwodnienia liniowego, drenażu, wykonanie tynków oraz ułożenie kostki brukowej wokół cerkwi. Renowacja zabytkowych nagrobków w pełni - widać coraz bardziej efekty pracy. W ubiegłym tygodniu zakończony został remont nawierzchni alei na cmentarzu (pierwsza aleja za zabytkowym wałem po prawej stronie). Trwa akcja zbierania środków na rzecz remontu na portalu pomagam.pl/cerkiew. Patronat nad zbiórką objęło Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Daniel Gryko, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl