Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXVII po święcie Pięćdziesiątnicy

02.12.2018

Dzisiejszej niedzieli, pierwszej w Filipowym poście wg starego stylu, naszej uwadze Ojcowie Cerkwi przedkładają czytanie z Ewangelii  św. Łukasza, której celem jest ostrzeżeniem przed chciwością, a zarazem ostrym przypomnieniem nam o trosce o życie wieczne. 

„Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.” Być Bogatym przed Bogiem znaczy iść ścieżkami które Bóg pozostawił nam na tej ziemi. Bogactwem przed Bogiem jest skarb miłości, który włożyłem w moje życie. Skarb miłości, czyli życie nie wyłącznie dla siebie, według mego ja, a przede wszystkim życie dla drugiego człowieka.

 Powinniśmy okazywać wszystkim miłość i żyć miłością. Jednak to życie jest tylko tłem tego co nas czeka po śmierci, drogą po której mamy kroczyć do Nieba. Właściwy cel, naszego życia to Bóg.

Zobaczmy jak pięknie Ojcowie Cerkwi dobrali nam czytania Ewangelii do wydarzeń roku liturgicznego ponieważ W tym tygodniu rozpoczęliśmy pierwszy w tym roku liturgicznym okres wyrzeczeń i zadumy nad naszym przyszłym życiem - Życiem po śmierci.. Celem postu Filipowego jest to abyśmy uświęcili końcową część roku sakramentem odnowienia duchowej jedności z Bogiem i przygotowali się do święta Bożego Narodzenia.

Według słów Symeona z Salonik, "czterdziestodniowy post Bożonarodzeniowy wyraża post Mojżesza, który poszcząc przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, otrzymał na kamiennych tablicach nakreślone słowa Boga. A my poszcząc czterdzieści dni rozpatrujemy i przyjmujemy Żywe Słowo od Matki Bożej, wyrażone nie na kamieniu, lecz wcielone i zrodzone.

Natomiast Św. Lew, papież rzymski (V w.) pisze: „Okresy postu występują w czterech porach roku, abyśmy w każdej mogli odczuć nieustanną potrzebę oczyszczenia się. W zabieganym życiu zawsze trzeba się starać postem i jałmużną usuwać grzech, który wzmaga się z marności ciała i nieczystych myśli".

Post Bożonarodzeniowy ustanowiono po to, by przygotowując się do dnia Bożego Narodzenia oczyścić się, wyrazić skruchę, modlitwą i postem, by z czystym sercem, duszą i ciałem można było w nabożnym skupieniu spotkać przychodzącego na ten świat Syna Bożego. By przynieść Jemu, oprócz zwykłych darów i ofiar, nasze czyste serca i pragnienie postępowania według Jego nauki.

W tą grudniową niedzielę, w naszej parafii odbyły się dwie Św. Liturgie. Pierwszą o godzinie 8.30 dla dzieci i młodzieży, w dolnej świątyni, wspólnie sprawowali ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. d. Łukasz Leonkiewicz oraz ks. d. Andrei Enachi. Natomiast chórem dyrygował pslamista Bogdan Kuźmiuk.

Uroczyste nabożeństwo w górnej świątyni celebrował proboszcza naszej parafii – ks. prot. Adama Misijuk, w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. protd. Jerzego Dmitruka. Podczas nabożeństwa List Apostolski został przeczytany przez lek. Daniela Gryko. Po przeczytaniu przez ks. protd. Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii  kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

W górnej cerkwi śpiewał chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Na zakończenie Św. Liturgii duchowieństwo tradycyjnie udało się do relikwiarza św. mecz. Bazylego (Martysza), aby oddać mu pokłon.  W tym czasie chór wykonał wieliczanije świętym Męczennikom Chełmskim i Podlaskim.

Po obu Św. Liturgiach odczytano ogłoszenia parafialne, w których m. in. podziękowano darczyńcom za ofiarność na rzecz remontu naszej światyni, dzięki czemu wokół cerkwi trwa układanie kostki brukowej. Renowacja zabytkowych nagrobków w pełni - widać coraz bardziej efekty pracy. Podziękowano organizatorom i uczestnikom za przeprowadzenie wszystkich listopadowych warsztatów przygotowujących ozdoby, kartki oraz pierniki świąteczne na Kiermasz Świąteczny - Wspólne Dzieło Pomocy. Po czym zaporoszono wszystkich na to wydarzenie, które odbędzie się juz za parę godzin o godzinie 15.00, w Instytucie Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży 4/6  w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są: Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, parafialny Punkt Katechetyczny oraz Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń”. Przypomniano o zbliżających się w najbliższą sobotę i niedzielę rekolekcjach parafialnych oraz zaproszono  dzieci do zgłaszania swoich występów (recytacji wierszyków, śpiewanaia kolęd itp.) na  wydarzenie parafialne: "Spotkanie z Mikołajem", które odbędzie się w niedzielę 16 grudnia.

Trwa akcja zbierania środków na rzecz remontu na portalu pomagam.pl/cerkiew. Patronat nad zbiórką objęło Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl