Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni

04.12.2018

Jakże radosne, jakże piękne jest dzisiejsze święto. Oto Przenajświętsza Bogurodzica jest wprowadzona do świątyni. Joachim i Anna byli bezdzietni, ale gorliwie modlili się o potomstwo. Ich prośby zostały wysłuchane i zjawił się archanioł zwiastując ,że Anna urodzi Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Po urodzeniu się Marii, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą Jedynaczkę na służbę w świątyni w wieku 3 lat, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma Świętego i haftowaniem szat kapłańskich.

Dziś kończy się Stary Testament i rozpoczyna Nowy. Odkrywa się sens starotestamentowych wydarzeń, przygotowujących do przyjścia wcielonego Jezusa Chrystusa. Przenajświętsza Bogurodzica idzie do Świątyni Jerozolimskiej i przez kapłana Zachariasza wprowadzona zostaje do najświętszej i najskrytszej części świątyni – do Świętego Świętych, gdzie mógł wchodzić tylko arcykapłan i  tylko raz w roku.

Wielokrotnie podczas świątecznych nabożeństw słyszeliśmy przepiękne słowa: „Aniołowie, wejście Najczystszej widząc, zadziwili się, że Dziewica wchodzi do Świętego Świętych”. I jeśli aniołowie dziwią się, to co powinniśmy zrobić my, ludzie? Powinniśmy i dziwić się i radować. Dlatego, że dziś rozpoczyna się nasza droga do zbawienia. Przenajświętsza Maryja zaczyna swoje przygotowanie do najważniejszej posługi. Do tego, by stać się Matką Syna Bożego. W tym dniu warto zastanowić się, jak według swojego stanu duszy, jesteśmy blisko, lub jak daleko Matki Bożej.

Bogurodzica całe swoje życie związała ze świątynią. My również, naśladując Przenajświętszą Bogurodzicę, starajmy się żyć życiem świątyni i wznosić się w niej duchem. Świątynia jest dla nas bowiem nie tylko domem modlitwy, ale i szkołą pobożności, lecznicą i przede wszystkim miejscem spotkania z Bogiem, Bogurodzicą i całym niebiańskim światem.

W przededniu tego wielkiego święta, w niedzielę 3 grudnia o godzinie 17:00, w naszej cerkwi odsłużone zostało nabożeństwo wieczorne (Wsienoszcznoje bdienije), które sprawował proboszcz naszej parafii - ks. prot. Adam Misijuk oraz ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

W dniu święta uroczystą Świętą Liturgię o godzinie 9:00 celebrował ks. prot. Piotr Kosiński, w asyście:  ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 9, 1-7) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po odczytaniu  Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 10, 38-42; 11, 27-28), homilie do licznie zgromadzonych wiernych, wygłosił ks. Dawid Romanowicz, w którym opowiedział o historii i znaczeniu dzisiejszego wielkiego święta poświęconego Przenajświętszej Bogurodzicy.

Po zakończeniu Św. Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni, gdzie przed ikoną Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni uroczyście odśpiewano troparion, kondakion oraz wieliczanije święta.

śk

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, lek. Daniel Gryko, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl