Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rocznica śmierci metropolity Bazylego

11.02.2019

W dniu dzisiejszym (11 lutego) mija 21 lat od śmierci Metropolity Bazylego. Bezpośrednio po odsłużeniu Św. Liturgii duchowieństwo wolskiej parafii udało się na grób śp. metropolity Bazylego i odsłużyło panichidę.

Metropolita Bazyli, imię świeckie Włodzimierz Doroszkiewicz, urodził się 15 marca 1914 r. w Cisach na Białostocczyźnie. W 1936 r. ukończył Seminarium Duchowne w Wilnie. Studia na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego przerwała II wojna światowa (ukończył je dopiero w 1960 r. z tytułem magistra teologii w Moskiewskiej Akademii Teologicznej). W 1937 r. ożenił się i przyjął święcenia diakońskie, kapłańskie rok później 17 kwietnia 1938. Duszpasterską posługę prowadził w Łyskowie, Gronostajewicach, Świsłoczu, Michałowie i Gródku (Białostocczyzna). W 1959 r. przyjął postrzyżyny mnisze i niedługo potem (25 marca 1960) chirotonię biskupią, po czym mianowany wikariuszem metropolity warszawskiego i diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa bielskiego. W tym samym roku (5 maja 1961) został ordynariuszem diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Tam organizował życie cerkiewne wśród ludności, która była przesiedlona na zachodnie ziemie Polski wskutek akcji „Wisła”. Po śmierci metropolity Stefana 24 stycznia 1970 r. Święty Synod Biskupów wybrał go na Metropolitę warszawskiego i całej Polski – zwierzchnika PAKP. W czasie zwierzchnictwa metropolity Bazylego odrodziły się diecezje: przemysko-nowosądecka i lubelsko-chełmska, a także Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego. Umocniono również niezależny status Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Metropolita Bazyli zmarł w Warszawie po długiej chorobie w dniu 11 lutego 1998 roku.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl