Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela Przebaczenia Win

10.03.2019

W dniu 10 marca 2019 r. Cerkiew Prawosławna na całym świecie obchodzi ostatnią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, do którego nadejścia Matka Cerkiew systematycznie przegotowywała swych wiernych przez ostatnie kilka niedziel. Poprzez pełne mądrości ewangeliczne przypowieści Chrystusa nauczała nas jak powinniśmy postępować i co czynić, przynajmniej w tym okresie, aby choć trochę zbliżyć się do Boga, który zawsze czeka, aby przyjąć nas z otwartymi ramionami, wypatrując z daleka tak samo jak Miłościwy Ojciec z przypowieści o Synu Marnotrawnym wypatrywał swego syna i przyjął go, gdy tylko ten  zrozumiawszy grzeszność swego dotychczasowego życia, podjął trud powrotu do Niego.

Okres Wielkiego Postu nie powinno się traktować jako coś uciążliwego, nie daremnie bowiem Wielki Post został przez Świętych Ojców określony mianem Duchowej Wiosny, a wiosna zawsze kojarzy się z czymś pozytywnym: z odnowieniem, nadzieją, życiem i radością – radością, które poprzez uzmysłowienie swych grzechów oraz stopniowe oczyszczenie swej duszy przynosi nam zjednoczenie się z Bogiem. Pomocą w dążeniu do tego celu będą oczywiście liczne wielkopostne nabożeństwa takie jak Wielki Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety, czytany w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu oraz Liturgie Uprzednio Poświęconych Darów, dlatego również we wszystkich tych nabożeństwach powinniśmy, w miarę swoich możliwości, jak najczęściej uczestniczyć.

Ta ostatnia niedziela przedpościa, nosi dwie nazwy: Przebaczenia Win, w języku cerkiewno-słowiańskim znana również jako „Proszczonnoje woskriesienije” oraz Wygnania Prarodziców z Raju. Pierwsza nazwa bezpośrednio nawiązuje do czytanej w tym dniu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza, w której Pan nasz Jezus Chrystus wzywa nas wszystkich do wzajemnego przebaczenia przewinień: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.  Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.” (Mt 6, 14-15). Druga zaś nazwa, nawiązuje do tekstów liturgicznych dzisiejszej jutrzni, w których Matka Cerkiew wspomina wygnanie naszych Prarodziców Adama i Ewy z Raju.

W tę niedzielę w naszej parafii tradycyjnie odbyły się dwie Święte Liturgie. Pierwszej, o godzinie 8.30 dla dzieci i młodzieży, w dolnej świątyni przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov , w asyście ks. prot. Adama Misijuka, ks. Dawida Romanowicza, ks. d. Łukasza Leonkiewicza oraz ks. d. Andreia Enachi.

Uroczystą Świętą Liturgię w górnej cerkwi celebrował ks. prot. Piotr Kosiński, w asyście ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyz-Zyckowskiego. Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 13,11 - 14,4) przeczytał lektor Daniel Gryko, zaś wspomniany już fragment dzisiejszej Świętej Ewangelii (Mt 6, 14-21) został przeczytany przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka.

W miejscu homilii odczytany został List Wielkopostny Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i Całej Polski odczytał ks. prot. Piotr Kosiński.

Bezpośrednio po zakończeniu Świętej Liturgii rozpoczęła się Wielka Wieczernia. Po Wejściu i odśpiewaniu Wielkiego Prokimenonu „Nie otwrati Lica Twojeho…” („Nie odwracaj, Panie, Oblicza Twojego…”) wszystkie światła w Cerkwi zostały zgaszone, a dotychczasowe złote szaty liturgiczne zostały zastąpione ciemnymi. W tym właśnie momencie Cerkiew, liturgicznie wkroczyła w okres Wielkiego Postu. Na zakończenie Wieczerni po raz pierwszy w tym roku została odmówiona również Wielkopostna Modlitwa Św. Efrema Syryjczyka. Następnie nadszedł czas na obrzęd przebaczenia win. W czasie gdy wierni podchodzili do Golgoty, a następnie do wszystkich księży z osobna, śpiewający podczas całego dzisiejszego nabożeństwa chór parafialny kierowanym przez prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonywał irmosy jutrzejszego Wielkiego Kanonu Pokutnego Św. Andrzeja z Krety.

śk

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, Włodzimierz Misijuk, Michał Maksimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl